måndag 26 december 2011

"som Fan läser bibeln"

Självklart ska vi lita mer på Jäveln
än på t.ex. en präst när det gäller bibeln
kritiskt tänkande e bra

kass

ps. har aldrig hört talas om jäv

måndag 19 december 2011

who the fuck NEEDS what?!

: " The project aims to find new methods for the return of unaccompanied minors that need to return home"
http://www.migrationsverket.se/info/4597_en.html
ibland kan det sägas så enkelt...:
Many unaccompanied minors travel to Europe seeking asylum. But not all minors applying for asylum meet the requirements for a residence permit.

KKAAASSSSSSS

Kallocain

-Hur kan det vara så? viskade hon ångestfullt. Hur kan det vara så, att man söker efter något som inte finns? Hur kan det vara så, att man är sjuk till döden, när man är alldeles frisk, när allt är som det ska - - -
'Linda' i Kallocain, Karin Boye

Boye uttrycker här, 1940, en förståelse för D&Gs post-freudianska positiva förståelse av begär: att ett brgär inte är riktat mot något som saknas en - utan är en immanent möjlighet, en dragning mot det som kommer att utöka din (och därmed alla andras) verklighet. En möjlighet som är beroende av att vara begärd - önskad*. Att begär just alltid syftar till någonting, det som inte finns. Att begära är att utöka den gemensamma verkligheten.


KaSS


*se Agamben 'Quod libet' - 'vad som helst', det som en helst vill.

fredag 16 december 2011

The work regime

this is very dense, if you like, or read it 'poetically', freely associating
me likey, kasSWar Machine, Milles Plateaux, D&G


“Assemblages are passional, they are compositions of desire. Desire has

nothing to do with a natural or spontaneous determination; there is no

desire but assembling, assembled, desire. The rationality, the efficiency, of

an assemblage does not exist without the passions the assemblage brings into

play, without the desires that constitute it as much as it constitutes them.

Detienne has shown that the Greek phalanx was inseparable from a whole

reversal of values, and from a passional mutation that drastically changed

the relations between desire and the war machine. It is a case of man

dismounting from the horse, and of the man-animal relation being

replaced by a relation between men in an infantry assemblage that paves

the way for the advent of the peasant-soldier, the citizen-soldier: the entire

Eros of war changes, a group homosexual Eros tends to replace the

zoosexual Eros of the horseman. Undoubtedly, whenever a State appropriates

the war machine, it tends to assimilate the education of the citizen to

the training of the worker to the apprenticeship of the soldier. But if it is

true that all assemblages are assemblages of desire, the question is whether

the assemblages of war and work, considered in themselves, do not fundamentally

mobilize passions of different orders. Passions are effectuations

of desire that differ according to the assemblage: it is not the same justice or

the same cruelty, the same pity, etc. The work regime is inseparable from an

organization and a development of Form, corresponding to which is the

formation of the subject. This is the passional regime of feeling as "the

form of the worker." Feeling implies an evaluation of matter and its resistances,

a direction (sens, also "meaning") to form and its developments, an

economy of force and its displacements, an entire gravity. But the regime of

the war machine is on the contrary that of affects, which relate only to the

moving body in itself, to speeds and compositions of speed among elements.

Affect is the active discharge of emotion, the counterattack,

whereas feeling is an always displaced, retarded, resisting emotion. Affects

are projectiles just like weapons; feelings are introceptive like tools. There

is a relation between the affect and the weapon, as witnessed not only in

mythology but also in the chanson degeste, and the chivalric novel or novel

of courtly love. Weapons are affects and affects weapons. From this standpoint,

the most absolute immobility, pure catatonia, is a part of the speed

vector, is carried by this vector, which links the petrification of the act to

the precipitation of movement. The knight sleeps on his mount, then

departs like an arrow. Kleist is the author who best integrated these sudden

catatonic fits, swoons, suspenses, with the utmost speeds of a war machine.

He presents us with a becoming-weapon of the technical element simultaneous

to a becoming-affect of the passional element (the Penthesilea equation).

The martial arts have always subordinated weapons to speed, and

above all to mental (absolute) speed; for this reason, they are also the arts of

suspense and immobility. The affect passes through both extremes. Thus

the martial arts do not adhere to a code, as an affair of the State, but follow

ways, which are so many paths of the affect; upon these ways, one learns to

"unuse" weapons as much as one learns to use them, as if the power and cultivation

of the affect were the true goal of the assemblage, the weapon being

only a provisory means. Learning to undo things, and to undo oneself, is

proper to the war machine: the "not-doing" of the warrior, the undoing of

the subject. A movement of decoding runs through the war machine, while

overcoding solders the tool to an organization of work and of the State (the

tool is never unlearned; one can only compensate for its absence). It is true

that the martial arts continually invoke the center of gravity and the rules

for its displacement. That is because these ways are not the ultimate ones.

However far they go, they are still in the domain of Being, and only translate

absolute movements of another nature into the common space—those

effectuated in the Void, not in nothingness, but in the smooth of the void

where there is no longer any goal: attacks, counterattacks, and headlong

plunges.80”
Kritik som inte är tänkt att/till för att hjälpa är endast en slags sadistisk sabotagehandling, en slags hämnd med hjälp av Jante och stödd av framgångshets (som får Jante att framstå som en skyddsängel)

"In a famous statement, Andre Breton once asserted that criticism can exist only as a form of love"..
http://books.google.se/books?id=v1C6E_zJi6UC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Andre+Breton+critique+can+only+be+a+form+of+love&source=bl&ots=AyiJaWUMH7&sig=V97UQoMeCtrztNqi5qd5hQlYuPs&hl=en&sa=X&ei=IxLrTpTdF4WB4gSO3tCWCQ&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=Andre%20Breton%20critique%20can%20only%20be%20a%20form%20of%20love&f=false

well, I'm not sure


K;aS;s

tisdag 6 december 2011

men män

"begreppet feminism är problemtatsikt"
du e problematisk.
"jag kallar mig inte feminist, jag kallar mig humanist/jag jobbar för jämställdhet"
jag skulle hålla med; om jag aldrig haft kontakt med verkligheten; om jag aldrig träffat en kvinna som blivit utsatt för sexuella trakasserier, för manligt våld, för könsdiskriminering - dvs: om jag aldrig träffat en kvinna.
"vi är ju alla lika: inför lagen, och vi har alla vår fria vilja och väljer våra liv"
det är fan inte upp till dig att definiera att vi alla är lika, du har hittat på lagen, du har definierat friheten

kaSs: intervjuar* 'en man'

*vilket ju brukar gå till så att mannen påstår och alla andra tänker tyst för sig själva

måndag 28 november 2011

Örjan Abrahamsson tycker att andra inte förstår

jaha, nu har han tyckt till igen, inte så mycet om nånting förutom om hur de han anser vara mindre upplysta antagligen inte skulle förstå nånting. låt folk kanske se, bedömma, tycka å tänka själva? .. kram
http://www.dn.se/kultur-noje/scenrecensioner/alt-org-pa-mdt
en diskussion om ansvaret hos de som tar sig rätten att skriva om/åt andra? om hur makten är fördelad mellan den som gör och den som skriver (inom kultur och konst, men också i övrigt)
att en "liberal" tidning ägnar sig åt att otillgängliggöra konst genom att förklara den svår. hittills har de enda jag pratat med som uttryckt att föreställningen var "svår" , varit kuturvetare.


Kass

fredag 18 november 2011

Blockera nazistdemonstration!

Blockera nazistdemonstration!

Lördagen den 10 december, kl 14.00 på Mynttorget, genomförs den årliga salemdemonstrationen. Men den här gången sker den inte i Salem.

Det visar sig nu tydligt att det aldrig handlat om den unga nazist som miste livet i Salem, han vara bara en förevändning för att sprida rasistiska och nazistiska föreställningar. I år arrangerar inte Salemfonden utan Svenskarnas parti demonstrationen med parollen ”Stoppa svenskfientligheten – Till värn för Norden”.

Svenskarnas parti hette tidigare Nationalsocialistisk Front och därefter Folkfronten. I deras partiprogram framgick att de vill ha »Förbud mot invandring av psykiskt och biologiskt mindervärdiga element«, »obligatorisk skolundervisning i rasbiologi och rashygien« och ekonomiska lättnader för »rasdugliga och barnrika familjer«. Svenskarnas parti har efter namnbytet friserat formuleringarna i partiprogrammet och nu låter det:
»Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare«. Då marscherade de i uniform och med sköldar. De heilade och prisade Adolf Hitler och Rudolf Hess, som var Hitlers ställföreträdare.

Nu kallar de sig inte nationalsocialister, utan realister. Vad har förändrats? Bara fasaden.
Tillsammans kan vi visa att de aldrig kommer att få offentligt utrymme för att sprida nazistiska idéer. Vi möts på Mynttorget klockan 12.00 för att använda platsen till vad vi vill och samtidigt blockera nazisterna.

10/12 Mynttorget 12.00
*ang. etiketten liberal illusion menas alltså inte nazismen utan tanken om "likhet inför lagen" och "yttrandefriheten".. KAss

söndag 23 oktober 2011

needs stateless

State cannot persist - however minimal - because the state as such is a merge of administration and governance; contains them both. Hence, administration will not work because it is legitimized, and answers to, 'governance', not to social needs. and governance will not work because it cannot be questioned, since it is merged with administration of social and material needs - holding them hostage.

KASS;;

torsdag 6 oktober 2011

Bostadsministern ockuperar riksdagslägenhet

Även alliansens politiker faller offer för sin egen bostadspolitik: http://m.metro.se/c.jsp?cid=25514721&itemId=http://www.metro.se/nyheter/bostadsministern-letar-ocksa-lagenhet/EVHkdk!sGqEtFnUOgFQ/

Bostadsministern tycker att innerstadslägenheterna är för dyra, och har därmed valt att ockupera en den ledamotslägenhet som han inte längre har rätt till sen han tillträdde som statsråd.

även råttorna har alltså börjat lämna det sjunkande skeppet för att simma så gott det går med oss andra.

KaSS

söndag 2 oktober 2011

toward the queerest insurrection

Foucault says that “power must be under-
stood in the first instance as the multiplici-
ty of force relations immanent in the sphere
in which they operate and which constitute
their own organization; as the processes
which, through ceaseless struggles and
confrontations, transforms, strengthens or
reverses them; as the support which these
force relations find in one another, thus
forming a chain or system, or on the con-
trary, the disjunctions and contradictions
which isolate them from one another; and
lastly, as the strategies in which they take
effect, whose general design or institution-
al crystallization is embodied in the state
apparatus, in the formulation of the law, in
the various social hegemonies.”
We experience the complexity of domination
and social control amplified through hetero-
sexuality. When police kill us, we want them
dead in turn. When prisons entrap our bodies
and rape us because our genders aren’t simi-
larly contained, of course we want fire to them
all. When borders are erected to construct a
national identity absent of people of color and
queers, we see only one solution: every nation
and border reduced to rubble.


http://zinelibrary.info/toward-queerest-insurrection-0

fredag 30 september 2011

de har inte misslyckats med integrationspolitiken de ha lyckats med segregationspolitiken

de har inte misslyckats med integrationspolitiken
de har lyckats med segregationspolitiken

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/85515

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/85589

de har inte misslyckats med integrationspolitiken
de har lyckats med segregationspolitiken

KAS

torsdag 29 september 2011

News: from Frontex land

Frontex – new customer for the arms industry

Last week the European Parliament voted largely in favour of a
stronger mandate for Frontex, the EU border control agency. One of the
changes is that Frontex is now allowed to buy or lease its own
equipment, such as patrol boats and helicopters. New opportunities for
the defense industry!

Before Frontex was completely depending on EU member states for the
provision of its equipment. While its new European Border Guard Teams
will still consist of national border guards personnel provided by
member states, having its own equipement means Frontex will now be
more independent, with greater freedom to act. Frontex also gets an
additional 24 million euro – on top if its 88,4 million euro budget
for 2011 - to step up maritime surveillance.
The extra funding and the expanded mandate of Frontex come in response
to complaints by member state governments and right-winged politicians
about its alleged inefficiency in stopping migration to Europe, and
the call for strengthening of the EU's external borders.

The increasing militarisation of border security, as well as growing
overlap of defense and security matters – not only in the EU - makes
this a rapidly growing market for the industry. Major profiteers
include European defense company EADS, which provided communication
equipment to both the Bulgarian and Romanian border guards and is
involved in a major Saudi border patrol project. Other well-known
defense companies have also moved into the border security business:
Boeing is building a network of watchtowers to guard the US-Mexican
border, Lockheed Martin has its own Border Enforcement Solutions
Center and Thales is involved in EFFISEC, a border security research
project financed under the EU Seventh Framework Program (FP7).
Now that Frontex can has its own procurement budget, new profit
opportunities arise.

Meanwhile, Frontex operations, and EU asylum policies in general, are
severely criticised by Human Rights Watch (HRW) and Amnesty
International. Just this week HRW launched its new report: 'The EU's
Dirty Hands: Frontex involvement in ill-treatment of migrant detainees
in Greece', in which it states “that Frontex activities in Greece do
not meet the standards set out in the EU’s Charter of Fundamental
Rights, by which Frontex is bound.”

It is very hard to believe that the installation of “a dedicated
fundamental rights officer, to ensure that EU border checks respect
human rights” will change much in this matter. After the vote in the
European Parliament Ska Keller of the Greens said: “The measures
adopted today to improve the guarantee of human rights on Frontex
missions are half-hearted and unconvincing. At least 1,500 people have
already died this year on Europe's borders and, against this
background, it is not acceptable that human rights protection should
be an afterthought for the EU's border agency.”

Frontex' sole purpose is to keep as many refugees out of the EU as
possible, meanwhile disregarding human rights and overlooking the
reasons why people feel the need to escape their home countries. As
German MEP Cornelia Ernst (Die Linke) stated in the debate about the
new Frontex mandate: “We don't need Frontex but a humanized refugee
policy to deal with situations in Africa where people are living in
dire conditions, an asylum system based on solidarity and a new
neighbourhood policy more in tune with our values.”

onsdag 21 september 2011

allt beror på

att vara oberoende innebär egentligen bara att en inte har koll på vad/vem en är beroende av.

Oberoende är relativt, alltså; en kan bara vara oberoende i relation till något/då du gör dig oberoende av något är det alltid en förflyttning av beroende.

måndag 19 september 2011

relationsfri rörlighet

med värnandet av kapitalets fria rörlighet kommer begränsningen av människors fria rörlighet. De verkar inte vara kompatibla.
Varför? kapitalet kan inte verka fritt sålänge människor kan förflytta sig. Människors fria rörlighet tar bort förutsättningen för att kapitalet ska kunna röra sig fritt, eftersom kapital bara kan vara relativt fritt, dvs fritt i relation till människor. Om människor kan förflytta sig dit där de har bäst möjligheter att leva sina liv återställs ordningen att ekonomin finns till för och med människor, och inte tvärt om. "Kaptitalets fria rörlighet" har egentligen inte med geografi att göra, utan är en frihet att inte fördela sig jämnt - att koppla isär värdet från värdeskapandet - vilket också är grunden för alla former av ägande.

Kass

fredag 16 september 2011

Couch surfing

varför Couchsurfing.com ?
varför låta okända människor bo gratis i ditt hem?

-den personliga tillfredställelsen av att ifrågasätta ägande - och arbetslinjen: Att dela med sig till folk som jag inte kan veta har "förtjänat det". att frånta mig (lr kanske snarare inte använda mig av) kontrollen över "mitt". dessutom ett destabiliserande av den geografiska klass gränsen: att få har råd att resa till de rika delarna av världen.
ett sätt att skapa sociala möten och interaktioner som inte bygger på (lr nånsin har haft som förevändning) , befriad från - ekonomiska transaktioner.


Kass

tisdag 13 september 2011

the politically democratic or something like that

"Political government is the government based on nothing but the inter-human/-individual ie social negotiations.
any governing based on kinship or wealth is through this non-political."

this was written while reading J. Rancière* Hatred of Democracy**.
I don't really understand the meaning of it now, but can see a posibility in exchanging "political" with "democratic" , and doing a push for an anarchic understanding of democracy.

KaSs*is coming to Stockholm to talk with the people: http://www.tankeverket.com/wordpress/?attachment_id=641

**I remember thinking I should recommend this book. I got a sample at home if you're interested..

måndag 12 september 2011

vi hänfaller till utöva makt över andra när vi fråntas möjligheten att utöva makt över oss själva - när vi inte har tillgång till att utforma vår individuella och våra gruppers, kollektiviteters gemenskapers tillvaro och verksamhet.
ser det här i både barnslek, och i "vuxnas" ekonomi.


K;ass

onsdag 7 september 2011

Till Polisen:

problemet är inte att ni jagar mördare* och då och då agerar socialarbetare. Problemet är att ni bara jobbar med hämnd, om ni tar fast nån blir inget ogjort – och det står klart för alla som nån gång kollat statistik: att hårdare straff och fler i fängelse inte avskräcker. Problemet är att ni gör det i uniform – att ni inte är socialarbetare, utan moralistiska normstärkande inordnande likriktare.
Problemet är att ni är den borgerliga statens beskyddare, ägandets väktare – er grundläggande funktion och uppgift är att försvara, säkerställa, upprätthålla orättvisor**.

Kass


*detta är (enligt mig lite kryptiskt) något som många ofta nämner som något som legitimerar hela poiskårens existens - vem skulle annars jaga mördare? Jo, det kan en ju undra, men jag ser ingen poäng med att jaga nån som redan har begått ett mord - verkar mer logiskt att arbeta för att mord inte begås, och det verkar ju inte polis vara särskilt bra på.

**ger inte mycket för “rättvisa”, att någon/något kan 'visa' vad som är 'rätt', är ju precis vad idén om polis går ut på. Att ett gäng (hur de än blivit utsedda) har till uppgift att se till så att alla andra gör rätt, I uniform, alltså anonymt - utan ansvar – ständigt hänvisande till en suverän makt som aldrig kommer kunna vara demokratisk.

torsdag 1 september 2011

spekulativ administration - entreprenören

Administration ska finnas till för produktion, inte tvärtom. Vid det omvända uppstår byråkrati, det blir administrationens behov som är styrande, vilket är ett steg ännu längre bort från att: det bör vara människors behov som styr produktionen, inte tvärtom.
Konst, forskning, utbildning (både in- och utlärande), kultur; är nu grundläggande för ekonomin. Detta arbete är det som alla lever genom, men dess utövare erkänns aldrig som ens del i ekonomin. På ett sätt är de inte det. De finns inte representerade på börsen; deras produktion tar hjälp av fantasin - inte av spekulation.
skillnaden däremellan verkar för många ha försvunnit, och jag antar att det är den lilla rest av skillnad som går att se som vår nya entreprenöriella skolplan ska sudda ut. Entreprenören kommer att likställas med konstnären - och därigenom omöjliggöra den senares existens. Om vår existens kommer vi där efter endast kunna spekulera.

KasS

måndag 15 augusti 2011

Marx = anarkist

jag kan inte se hur byråkrater skulle vara bättre än ägare.
Byråkraten liksom ägaren har aldrig arbetarens intresse främst; utan tjänar abstrakta konstruktioner som "marknaden" eller "partiet" där den enda riktningen kan vara en konstant ökande ackumlation av makt. Båda utgår ifrån samma föreställning om att den arbetande behöver lockas, kontrolleras, styras, piskas, övertalas - och detta stämmer, där inte anarki råder.
Marx hävdade ju konsekvent arbetarnas rätt att kontrollera produktionsmedlen. han fick alltså ett å annat rätt. Lite som jesus, fast hann skriva ner en del av sina idéer själv - hjälpte dock inte helt, har ju gjorts en hel del snedvridningar rättfärdigade av hans skrifter.


kass;

torsdag 11 augusti 2011

objektivitet

objektiviteten är den enda osanningen*. men det betyder inte att vi bör undvika objektiva bedömmningar och ställningstaganden. Det är endast via objektivitet (språk) som vi kan gå från individuell subjektivitet till kollektiv subjektivivtet; från individuell upplevelse till gemensam förståelse - när kollektiv upplevelse saknas.

KASs;;*tänkte att jag skulle citera mig själv med ett tidigae blogg inlägg här - men det verkar inte existera. så: den som hävdar objektiv sanning ljuger alltid. ingen kan någonsin ha tillgång till all relevant info, och därmed hävda allmängiltighet. motsatt gäller för mig att ett subjektivt påstående (när det hävdas som sådant) alltid är 'sant', dvs giltigt/bör tas på allvar.

tisdag 9 augusti 2011

creativity is critical

the act of creation is a critique of it's surroundings. Creation is the materialization of desiring something else. Creativity is the realization/actualization of a desire for change.

and, not only is it a critique of today in this above 'abstract' way. it is a direct critique of individualism since creativity can only ever be a collective process. Creativity survives and continues to feed this parasitic system.


kass

måndag 1 augusti 2011

Tillåt mig att begränsa

mvh, staten

Att få tillåtelse blir den störsa begränsningen - varje rättighet vi får utesluter alla andra möjligheter som vi hade

If we are granted permission - we are in the same moment forbidden to do everything else


KASS

torsdag 21 juli 2011

En neo- inte post- kolonial nutid

det de 'före detta' koloniala staterna har gjort är att släpa ifrån sig den formella "demokratiska" makten, men först efter att ha gjort den värdelös* - eller snarare reverserat dess användbarhet.
Genom att överföra makt från de koloniala statsapparaterna till kapital, har exploateringen kunnat fortgå oförminskat - nu i namn av att "för deras bästa" komma med (marknadens) frihet istället för civilisering - vilket ifs fortfarande förekommer i krigsretorik..
De "befriade" folken lämnas med en stat utan makt, som då istället för ett administrativt organ för 'folkvija' blir ett självgående maskineri för splittring - kamp om illusionen av makt och inflytande.

Kass*genom t.ex. att friställa riksbanker så att de står utanför parlamentarisk kontroll vilket omöjliggjort progressiva ekonomiska reformer och istället blivit tvingat till beroende av IMF mfl.

lördag 16 juli 2011

Stalka ondskan


Stalka ondskan - det är dags att planera vår egen frigivning!

Mentala låsningar, inspärrningar, murar och våld är en del av det samhälle som omsluter oss. Vi lever i en värld där saker som nationaliteter, kön, tvångssteriliseringar och massdeportationer är lag och när vi gör tvärtemot blir vi misshandlade och fängslade. Vi vill sluta vara inspärrade och attackerar därför dem som dagligen spärrar in våra kroppar och tankar.
Anarchopride vill skapa en öppenhet och en trygghet som inte sker på andras bekostnad. Vi kan inte söka politisk förändring tillsammans med dem som andra dagar slår oss, tvångsdeporterar oss med våld, låser in oss och försöker vårda oss till samförstånd. Stalka ondskan, deportera snuten, lås in Migrationsverket, placera försvaret i förvar. Attackera dem som attackerar oss – det är dags att planera vår egen frigivning.


VISST GÖR DET ONT NÄR KNOPPAR BRISTER. VARFÖR SKULLE VÅREN ANNARS TVEKA?


Polisen, Försvarsmakten, Securitas och Migrationsverket kan aldrig vara en del av ett öppet samhälle och uppviglar oss genom sin existens till handling. Med trygghetskontroller, asylprocesser, avslag, övervakning och inlåsningar skapar staten labyrinter med ett oändligt antal väggar men inga vägar ut.


VARFÖR SKULLE ALL VÅR HETA LÄNGTAN BINDAS I DET FRUSNA BITTERBLEKA?


Anarchopride uppmanar dig att dyka upp på Stockholm Prides programpunkter som innefattar Migrationsverket, Polisen, Försvarsmakten eller Securitas och vägra erkänna deras utrymme, ifrågasätta, vittna om deras övergrepp och ge dom onda blickar, för dessa institutioner kan aldrig vara en del av ett öppet samhälle.

http://anarkisterna.com/anarchopride/

om patologin; nationalism

(det här stod i min anteckningsbok, men jag e inte riktit säker på att jag hänger med riktit i svängarna själv - argumentatitionen känns aningen kortsluten - så kommentera gärna, det kanske går att få ut nått av det..)

'the super commodity' pengar; möjliggör varufieringen av vår tillvaro.
Konceptet pengar gör det möjligt för oss människor att ha ekonomiska relationer - att utbyta saker och tjänster - utan att lära känna varann; förbli främlingar/isolerade.
Där nånstans skapas ett utrymme som kan fyllas med t.ex. nationalism. Avsaknaden av mänskliga relationer ger plats åt identifikation med en uppifrån bestämd grupp människor (samt territorium och 'styre') - ju större denna grupp är, ju svårare är det att genomskåda då generaliseringarna får tyngd kvantitativt, och ju längre ifrån människan det sociala/moralistiska/mentala påbudet kommer, desto svårare blir det att förstå och avslöja.

-kASS

måndag 4 juli 2011

Spotifierng

att ta något som tidigare var gratis och fritt, stänga in det och ta betalt, och sen dela pengarna mellan alla som inte har haft nån del i skapandet.

kass"Spotify ger många gånger mer pengar till skivbolagen än till artisterna, och artistens ersättning per spelad låt beror på vilket skivbolag hon hör till. Jämfört med de fasta ersättningarna för spelningar i radio kan Spotify-modellen bara betecknas som en skandalös blåsning. Men varje gång detta har uppmärksammats har Spotify kunnat hänvisa till att de åtminstone ökar intäkterna till "branschen", räknat som helhet. Och branschorganisationen Musiksverige uttrycker ingen kritik, för de ska samtidigt företräda utsugare och utsugna. Dess uttalade ambition är att vara "en enad röst"."
Rasmus Fleisher i Svensk Scenkonsts krönikeserie "På jakt efter en rikare idédebatt inom scenkonsten" http://www.svenskscenkonst.se/DynPage.aspx?id=78767&mpath=,5323,5324&menuid=5321&mid=9907

söndag 3 juli 2011

work it

By hurting people they make us work for them, the work of rebuilding our body - to which we have no choice.
so, their gain from hurting us physically is not only the fear that it inflicts or the passivity it renders, but also the humiliation of working on their command, even when protesting.
exploiting even our will to survive -
over and again.

the protest, if it is a direct action, a refusal met with repression or if it is the damage on a body caused by being forced to perform tasks that it does not think.


kass

onsdag 29 juni 2011

parafraserar borgarvisdom*

Är en inte röd före 20 - har en inget hjärta
Är en fortfarande inte röd efter 30 - då är vårdkön för hjärt-transplantationer alldeles för lång

men vård ska inte bara vara till för hjärtlösa borgare

den vård som människor kan ge varandra,
ska vi också ge till alla som behöver den .


kAss:
*Är man inte röd före 20 - har man inget hjärta
Är man fortfarande röd efter trettio har man ingen hjärna

måndag 27 juni 2011

ending words of "Sonic Warfare"

: As attention becomes the most highly prized commodity, the sonic war over affective tonality escalates. but as Deleuze would remind us, "There is no need to fear or hope, but only to...[listen]...for new weapons."

lördag 25 juni 2011

KDU stormar framåt

vad är det som egentligen syftas på här? "riddare som strider för den västerländska civilisationens överlevnad" vore ganska kul att se de försöka sig på ett hederligt gammalt korståg! ..eller vänta, de kanske bara kan hänga på det som redan håller på. eller vänta, det har 'vi' ju redan gjort.. "http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/06/kdu-tar-i-sa-de-spricker.html

kasS;;

fredag 24 juni 2011

refusing economization?

Arguing against the use of economic terms on our own thinking and our social relations; to not speak of what we 'produce', to not speak about immaterial labour, to not describe conversations with friends and personal thinking - aswell as personal choices in action (how we look, dress, walk, talk, dance) in terms of cognitive work and production: to not claim our right to get paid for this. This will not free our everyday life from being measured and used by capital. It would be an attempt to live in a utopia - and since a utopia, by definition, is not here (yet) it is living an illusion. A liberal illusion.
so is the choice between a liberal illusion, and a liberal-fascist reality?

kASS

torsdag 23 juni 2011

planerad interaktion

digital interaktionsdesign är lika prolematiskt som stadsplanering, arkitektur eller inredningsdesign som styr hur vi kommunicerar med varandra. Att tillhandahålla kanaler kan såklart vara bra, liksom det kan vara bra med hus, gator, soffgrupper, men är en inte extremt medveten om det hierarkiska förhållandet mellan skapare och användare och kontunierligt och fullt ut lämnar över makten över dessa till de som använder* de, så kommer det alltid att vara ett illegitimt styre av någon annans liv - ett övergrepp.

Kass

*brukaren är även oftast den som har bäst kunskap om, och i bäst position att vidareutveckla. brukarstyre ligger alltså även i det allmännas intresse, då det främjar utveckling generellt samt motverkar uppkomster av exploaterande och förtryckande verktyg.

onsdag 22 juni 2011

passing on power

we should claim and take power, all the time everywhere. But one simple rule must allways be present and in use - that power is continuously and fully passed on. The one(s) holding the power is never the one(s) that needs it.
Open source is a way of doing this, as is every non-claiming of property rights (intellectual or material), heritage, or any other privileges.


kAss

fredag 17 juni 2011

the weak semiotics of dance

Dance has a weak semiotic code, yet any physical technique is a philosophy so much so that mastery of a technique is ideology embodied, possibly to the point of pure philosophy.
/ Moriah Evans - in the antology "To do"

this weak semiotic code makes possible the constant sensibility of the ideology embodied - or rather the other way around: an ideology or line of thinking (and acting) that is sensed, in contact with experience, will allways have a weak semiotic code.

let's try to avoid the mobilization for signs and symbols alone.


Kass,

onsdag 15 juni 2011

om systemet*

ordet 'Demokrati' används idag om ett fastställt sätt/form för att regera. Det menas alltså inte ett samhälle som styrs av/tar till vara på allas våra viljor och begär eller ens en "allmänvilja". Politiska beslut som är med i att styr vårt samhälle fattas i strukturer som uteslutit sin egen förändring, ett system som har satt sig över sin egen konstituerande makt (sin grungläggande legitimitet).
och
Det kan tyckas mig som att det borde vara tydligt för varje icke inbiten patriarkal, rasitisk reaktionär - att det inte är ett väl fungernade system.

Kass

*kan vid uttryckt intresse även uttala sig om 'System bolaget'

om styre

Ett samhälles eller grupps styresätt (strukturer/procedurer för beslutfattande) är inte mer än en förenings administration, den är sekundär. Det primära är de ingående individernas och kollektiviteternas viljor och begär. hur beslut fattas, hur nånting styrs bör således bestämmas utifrån dessa, inte tvärtom*.

//kass

*så som till exempel politisk vilja/subjektivitet idag formas in i att bara handla om vilket parti som är bäst och därför ska röstas på. istället för att beroende på typ av beslut fatta det på lämpligast sätt av de inblandade/berörda.

tisdag 7 juni 2011

1maj: Ingen Människa är illegal

Vi har blivit lurade. Vi har blivit invaggade att tro att vi måste solidalisera oss med makten, med nationalstaten, att vi ska be om rättigheter, om trygghet. Men tryggheten som skapas av en stat, är bara ett skydd mot det hot som staten själv ger upphov till. Den skapar en skillnad, drar upp en gräns mellan människor. Denna trygghet blir även ett instrument för kontroll.

Vi görs envägsberoende - vilket innebär att alla rättigheter kan tas ifrån den som inte uppfyller maktens definition på en god medborgare. Därför låter vi oss frivilligt stympas för att passa in.

Varje gång vi kämpar för en rättighet tilldelad av staten, håller vi också med om att vårat människovärde vilar just i dessa rättigheter. Samtidigt som vi gör oss beroende av att hela tiden skapa oss själva som den goda, friska medborgaren - legititmerar vi statens våld mot alla som inte åtnjuter dess givna rättigheter.

Den osäkerhet som vi känner i vår vardag lyckas samma stat tillskriva de andra, där utanför, de som invaderar oss med det främmande, de vi måste skyddas mot - gränsvåldet är i sig en direkt statlig uppmaning till rasism - vi ska var rädda för allt utomstående/främmandevår kamp kan inte handla om rättigheter, den måste handla om makt - för den som är utan makt är alltid i praktiken rättslös.tryggheten skapar ett hot

detta hot, den osäkerheten har ett syfte,

En enande rädsla håller folket intakt och på mattan

detta går hand i hand med marknadens behov av samhälle som mäter människovärde i ekonomiska tillgångar och framgång på andras bekostnad.varje dag ser vi konsekvenserna av ett sådant samhälle. vi ser det i tvångsutvisningar som tillåts ske i tysthet, vi ser det när vissa förnekas skola, vård och möjlighet att röra sig fritt i staden. i Isolerade individer som försöker konsumera sig till värdighet. vi ser det i utförsäkringar och i den ständiga jakten på en bostad och i det omöjliga att betala hyran för den. Men den största konsekvensen av strävan efter att vara den goda medborgaren är att vi ser att allt detta våld sker, att vi alla utsätts för denna prygel men låter det fortsätta.

men det finns också exempel på att denna regel bryts - vi ser vårdarbetare som helt sonika bestämmer sig för att ge vård åt alla, och stå för det öppet. vi möter en taxi-chafför som först är irriterad över att en blockad mot en deportation står ivägen - men efter att ha fått veta vad det handlar blir skäligt förbannad och på några minuter hämtar två bilar till som förstärker blockaden. Vi ser också detta motstånd mot överheten i förvarstagna som hungerstrejkar,Finns det naturliga avstånd mellan folk och mellan individer? eller är detta bara en del av illusionen som döljer muren?

Istället för ett envägsberoende till de som ser ner på oss genom kameralinser, vill vi ha friheten att i samarbete definiera vårt samhälle och våra relationer, Det finns inga naturliga avstånd mellan folk eller mellan individer allt är en illusion för att dölja muren.

inte ens nybliberaler är så dumma att de inte inser att en sne fördelning av resurser måste backas upp av minst lika mycket auktoritärt våld.

Vi ser hur de liberala demokratierna världen över rustar för att försvara sig mot sin egen befokning, vi har lymmelpaketet, vi har fler poliser som går fria överallt, vi har återupprättade och förstärkta gamla gränskontroller , som nu mellan Italien och Frankrike, allt för att bibehålla och utöka snefördelningen av resurser. Därför kan vi inte skilja kampen mot markandens diktatur från avskaffandet av dess demokatiska alibi - nationalstaten.Därför hoppas vi att denna 1maj kommer att ge oss den energi som krävs för att få oss att inte sträva efter att vara den goda medborgaren utan istället orka skapa ett större utrymme för oss alla att leva på och att vi vid nästa blockad utanför förvaret i märsta kan samla minst lika många som i detta första-maj tåg.vi måste sluta försöka bygga broar och istället riva murar

Ingen Människa är Illegal

de indignerade

http://motkraft.net/2011/05/31/de-indignerade-vaknar-den-arabiska-varen-har-blivit-den-europeiska-sommaren

greetings from spain: if you don't let us dream, we won't let you sleep
för ungefär en minut sedan · GillaSluta gilla
o
change is possible, no - change is certian, but depends on what we do

torsdag 26 maj 2011

två längre citat från: Kitimbwa Sabuni http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/21/skyll-inte-sds-framg-ngar-p-integrationspolitiken ,
i linje med t.ex.: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/85589

"De två myterna att integrationspolitiken har havererat och att man inte får prata om integration, tillsammans med den svenska motviljan mot att diskutera ras och därmed rasism har krattat manegen för SD. Men det är värt att komma ihåg att det inte är SD själva som grundlagt detta förhållande utan att det politiska etablissemanget från vänster till höger gjort det åt dem. Ställ er nu frågan om icke-vita svenskar varit integrerade i Sverige i den meningen att de deltog på lika villkor i det ekonomiska, sociala och politiska livet i Sverige eller för att uttrycka det på ett annat sätt: "tog jobb som svenskar vill ha". Skulle då SD:s väljare ha röstat annorlunda? Svaret är förstås nej och visar att SD:s framgångar inte har något med integrationspolitik att göra. Kan vi nu äntligen börja tala om rasism?"


"Det man kan lära från övriga Europa där rasistiska partier klivit in på scenen är att det inte spelar någon roll om länderna har mycket eller lite invandring eller hur det står till med integrationen. Deras framgångar handlar inte om invandrade människor utan är en intern vit recension av sitt samhälle. Som ett arv från århundraden av europeisk rasism finns vad vi kan kalla en vit reflex i vissa skikt att skylla alla problem på bruna och svarta människor i tider av missnöje. Det har sammanfallit med händelserna den 11 september 2001 som har gjort rasism helt rumsren så länge den tar en antiislamsk skepnad. SD har kapitaliserat fullständigt på båda dessa fenomen."

för genomgång av hur detta sker: "...den rådande socialdemokratiska ledningen med Mona Sahlin i spetsen inte bara i praktiken tycker att politik nu handlar om att böja sig inför marknadens och kapitalintressenas påbud ..."
så rekommenderar jag Saskia Sassen: "Territorium, Makt , Rättigheter" - kapitel5 "Avnationaliserade statliga målsättningar och privatiserad normbildning"


K,asS, ,

tisdag 24 maj 2011

e normt galet

sitter här å mår bra:
men känner den alltid mer eller mindre närvarande galenskapen komma flygandes; översköljs av det fullkomligt vansinniga normsamhällets försök att få alla att passa in. senaste väldigt lätta å effektiva instrument var ju att skapa en 'slask-kategori' "utanförskap" - där kan vi slänga in alla som inte passar in, och cirkelargumentera kring det genom att hävda att de hamnade där genom att inte passa in. att (inte) passa in är både orsak till lidandet, lidandet i sig, och det som upprätthåller situationen..
hur kommer det sig att det är möjligt att hävda att alla som inte är som den icke existerande minoriteten av normala människor 'har problem' är i 'utanförskap' osv och om de inte mår dåligt av det måste vara antingen galna eller 'såna som lever på oss andra' .

är det inte normer som lever på oss? och är det inte så att det isf är de 'normala' som lever på alla andras bekostnad?


Kass;

bra bloggande i angränsande frågor:
http://www.goteborgsfria.nu/blogg/aer-du-ocksa-en-crip

onsdag 18 maj 2011

initiate revolt

Capitalism corrupts our every move and action, expolits our every initiative.
But here we also have it's weak point - we will always have the initiative. Since capitalism is building itself on accumulation through appropriation of living work - i.e. exploitation; it is totally dependent on what ever initiatives are taken, what ever actions made, matter or immatter produced by he individuals and communes inhabiting the society on which it is parasitic.

let's feed it poison


kaS,S

måndag 16 maj 2011

embodying togetherness

Public Movement explores the political and aesthetic possibilities residing in a group of people acting together. The movement operates in public spaces, studies and creates public choreographies, forms of social order, overt and covert rituals. Among Public Movement's actions in the past and in the future: manifestations of presence, fictional acts of hatred, new folk dances, synchronized procedures of movement, spectacles, marches, inventing and reenacting moments in the life of individuals, communities, social institutions, peoples, states, and of humanity. It is a representative group, a selected team of artists, with the prospect of becoming a mass movement.

http://publicmovementenglish.blogspot.com/

onsdag 11 maj 2011

Krig är den starkes kaos Fred är den starkes rätt

Krig är den starkes kaos
Fred är den starkes rätt

endast ömsesidig hjälp , ömsesidigt beroende
kan leda till någonting annat än förtryck.

Ingen är oberoende;

envägsberoenden - relationer där den ena parten är utbytbar - är per definition förtryckande/exploaterande

exempel på sådana: Stat/medborgare, Arbetsköpare/anställd, Parti/väljare


kaSs ;

det är en försäkring inte ett bidrag!

Susanne Eklund om utförsäkringarna - det är en försäkring inte ett bidrag!
http://www.youtube.com/watch?v=uHi0QN7hBKU

fredag 6 maj 2011

Pressmeddelande

Pressmeddelande
2011-05-05

I samband med öppnandet av flyktingförvaret i Åstorp håller Aktion Mot Deportation Skåne en presskonferens utanför förvarets lokaler fredagen den 6 maj kl.11.

Mitt bland kontor och lagerlokaler i industriområdet utanför Åstorp på Malmövägen 7, öppnas ett förvar för oskyldiga flyktingar som ska deporteras från Sverige. Nya förvaret med 50 platser ersätter det gamla mindre förvar som låg i Örkelljunga.

Enligt svensk lagstiftning är det tillåtet att frihetsberöva asylsökande utan rättegång, utan att de begått brott och utan en fängelsedom. Detta gäller inte svenskar utan bara ”utlänningar”. Denna särbehandling av asylsökande är ett exceptionellt inslag i svensk lag.

Den svenska förvarspraktiken har de senaste åren övergått från att bara gälla exceptionella situationer till att handla om permanenta enheter. Idag har Migrationsverket cirka 215 permanenta förvarsplatser som är fördelade över sju enheter på fem orter i landet: Gävle, Flen, Märsta, Kållered och nu även Åstorp.

Rättssäkerheten för asylsökande i Sverige är satt ur spel, eftersom rättslösheten för denna grupp människor är lagstadgad. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Människor som utnyttjar dessa rättigheter straffas av svenska staten genom att oskyldigt fängslas. Förvaren är inget mindre än Migrationsverkets fängelser för oskyldiga.

Det är tydligt att lagstiftningen inte ser alla människor som lika mycket värda. Lagstiftningen vilar på en rasistisk grund.

Detta är oacceptabelt.

Kampanjen Aktion mot deportation kräver att alla förvar stängs och att de människor som nu är frihetsberövade släpps fria.

Under presskonferensen bjuds på filmvisning och informationsmaterial delas ut.

Aktion mot deportation Skåne
Kontakt: antidep@gmail.com
www.aktionmotdeportation.com

torsdag 5 maj 2011

polis - lika inför lagen?

utan illusionen om att det är möjligt att utse en moraliskt ofelbar elit som beskyddar oss och håller ordning - bör vi inse att poliser inte ska behandlas lika inför lagen.
Den som har befogenhet - är satt i en maktposition - bör granskas noggrannare, dömas hårdare.
Jag säger inte att det skulle vara en lätt uppgift - men det ska fan inte vara lätt! Det är bara bra om en inte orkar ha en sån position länge.

men å andra sidan kanske det e så att den rättvisa rättsstaten är en illusion:
-funktionen/positionen polis; är oförenlig med demokrati


Ka,s;S

tisdag 3 maj 2011

Pressmeddelande 2011-05-02 för omedelbar publicering

Nicaraguansk asylsökande utvisas till Irak


Onsdagen den 4:e maj lyfter ett plan från Arlanda med tvångsutvisade till Irak. Minst en av dessa har oklar identitet, trots att det inte torde vara några svårigheter att klargöra huruvida en man kommer från Nicaragua eller från Irak. Sverige fortsätter att deportera asylsökande till länder med för tvångsutvisning gynnsamma avtal utan att genomföra en tillräcklig utredning av de sökandes identitet.


Tills för en månad sedan jobbade den unge mannen på en känd hamburgerkedja i södra Sverige. När medarbetare på hamburgerkedjan upptäckte att han var en asylsökande som nekats asyl och levde gömd under utvisningshot utsattes mannen för utpressning, blev anmäld, hämtad av polisen och satt i förvar, vilket är ett fängelse för asylsökande som i många fall väntar tvångsdeportation.


Enligt Migrationsverkets utredning av den asylsökandes identitet skulle utvisningen verkställas till Irak. Mannen hävdar dock idag att han fötts och växt upp i Nicaragua, med nicaraguansk mor och irakisk far. Han talar felfri spanska men även en del arabiska. I hopp om asyl säger han sig uppgivit ett falskt, irakiskt namn vid sin asylansökan två år tidigare.


Den sökande har varit inlåst sedan han hämtades av polisen och eftersom han från sin cell på förvaret inte hunnit få fram dokument som bevisar hans identitet och ger honom inresetillstånd till Nicaragua kommer han att tvångsutvisas onsdagen den 4 maj klockan 01:00. Han sänds mot sin vilja från Arlanda till Baghdad, huvudstaden i ett krigsdrabbat land i vilket han helt saknar såväl erfarenhet som kontakter. Detta är inte ett tecken på bristande rutin utan sker i enlighet med rutin.


Svenska myndigheters avtal med Irak är skrivna för att tillåta tvångsutvisning även av asylsökande som inte kunnat identifieras som irakiska medborgare. Enligt avgörande från Migrationsöverdomstolen råder heller ingen väpnad konflikt i Irak, så såvida den sökande inte har individuella skyddsskäl är det bara ett land som alla andra. Dit kan man tvångsutvisa vem som helst - och det gör man med flyg var tredje eller fjärde vecka.


- Aktion Mot Deportation Skåne

- Asylgruppen Lund

torsdag 21 april 2011

change

life is change
to not change is to interupt life
I want life to continue
repetition is not continuation


maybe we should not so much try to change things
but rather try/ work towards getting rid of the illusion that things could stay the same

because when conservatives fail to conserve they tend to get oppressive


;kass

torsdag 14 april 2011

calais - and the professionals

http://www.wat.tv/video/police-sous-objectif-no-border-3lo5r_2exyh_.html

After initially breaking on Rue89 the French media Channel TF1 has just
released a video composed of several clips from the work of CMS. The
police are shown pepper-spraying, being violent, abusive and
unprofessional. This video combines several already high profile clips
including the police playing loud music whilst raiding Africa House at
night and the PAF punching an activist holding a video camera. A CMS
activist talks to a radio interviewer about working on the ground in
Calais and the use of video cameras in DE-escalating violence towards
migrants. A police spokesperson also attempts to claim that the police are
highly professional whilst a clip of them playing football during a squat
raid runs in the background.

http://www.rue89.com/tag/calais

http://www.wat.tv/video/police-sous-objectif-no-border-3lo5r_2exyh_.html

fredag 8 april 2011

voting

once, I was faced with the statement that: "you have to vote or you will let someone else decide for you" - "if you don't go and vote you cannot complain afterwards".
It was a school assignment and I wrote an essay on it.
I reread it awhile ago - it completely smashed this argument, by stating the obvious: if we vote we accept that someone else will decide for us, hence the only ones who should not complain afterwards are the ones that did vote. It also creates the feeling that things should be taken care of for you - since you no longer have any say. You have partaken and is now victim of chosen aristocratic power.

voting doesn't only not make a difference
it makes indifference

maybe I should post the whole thing here.. Havn't wrote anything better since (I was 17..),K;as.s

tisdag 5 april 2011

totalitärt eller inte; det är ditt fria val..

..sägs det
isf borde vi kunna välja:
Kommunism: som en motsats till individualism. Eftersom individualism* alltid är en illusion är det bättre att vi gemensamt bestämmer hur/av vem vi vill vara beroende.

relaterar till: http://kineticartsurrealiststockholm.blogspot.com/2011/01/aganderatten-ar-inte-frihet-den-ar.html


*föreställningen om den autonoma individen och individens fria val (även i politikermun kallat "liberalism")

;kASS - idag: anarko-kommunist

lördag 2 april 2011

don't be so sure

Facts can never be: it is
it can alwys only be: it was - however recent

knowledge must be in constant negotiation with experience


-Kaß

måndag 28 mars 2011

But what will fortress Europe do now?

The 27 EU member states, trusting Muammar Gaddafi, most of which have also received him as a highly respectable head of state, will have to find another country that respects human rights in order to relieve themselves of their greatest occupation and anxiety: the "flow of migrants"!How will the EU pursue the outsourcing of its asylum policy? It will need to find partners such as it is already the case for Mauritania, Morocco and Algeria, who have obtained, amongst others of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), means to manage the camps. So the EU has already outsourced some of the camps, but would so much like all migrants to be stranded on its borders. They would then stay in camps run outside the Union where the "formalities" can be fulfilled in peace, away from the eyes of citizens and the press. Quietly, with funding from the EU so avoiding her also costly evictions that some people even dare to reprove.And what will happen to the treaty of friendship between Italy and Libya? What is Libya going to do if the Commission fails to pay over 20 million euro annually? Will it continue its deportations of migrants to their country of origin as is the case nowadays?*översatt från franska noborder-aktivister

måndag 21 mars 2011

teach in, on march 25th

Franco Bifo Berardi here invites us:
http://vimeo.com/21160879

to, a teach in at the banks. We will occupy the space and investigate what wealth actually is for us, to not let the banks decide this for us anylonger:
http://www.edu-factory.org/wp/towards-the-common-days-of-actions-join-the-knowledge-liberation-front/

söndag 20 mars 2011

Ingen Människa är illegal

Att inte låta social (ekonomisk, juridisk..) orättvisa bli social instabilitet är att ge min egen överordning legitimitet, att godkänna att jag har fötts med vissa privilegier som sen stat - som sägs representera mig - nekar andra.


Kass

torsdag 10 mars 2011

ränta

att tjäna pengar på andras arbete. Det är nått som görs genom ägande. både till exempel genom spekulation på börsen eller ränta på banken. genom att få ränta så kräver du någon annans arbetsinsats för din räkning - genom systematisk* utpressning. Det som får börsen att gå upp är ackumuleringen av allas vårt immateriella arbete, en exploatering av alla våra sociala situationer, om vi så dricker te, diskuterar filosofi, eller väljer plagg framför spegeln.

*bokstavligen systematisk, du behöver inte ens göra det själv, det finns liksom ett system i bruk med eget våldsmonopol och välsmort propaganda maskineri som omöjliggör ett liv utan att sätta sig i skuld - genom att se till så att det alltid är brist på bostäder, genom att inte ge betalt för arbetet som du tvingas göra för att sen kunna få arbete (detta kallas även studier).


Kass

måndag 28 februari 2011

the tragedy of first position

ta varje uppgift på allvar!

det oförståeliga behöver inte vara hemligt - fortsätt undersöka det!

http://www.youtube.com/watch?v=tdylQeg5B9I

söndag 27 februari 2011

fredag 11 februari 2011

Attraktion är det som kan rädda oss från ensamhet,

http://nyheter24.se/blogg/victoriagreve/2011/02/11/miranda-forklarar-the-rules-of-attraction-2-0/

det som beskrivs här upplever jag mer som tre olika självhävdelseprojekt.
attraktion är för mig, snarare än individuella projekt, något som drar i en - drar i trådar som en inte visste hängde lösa/ inte var ordentligt fästade - som första gången jag upplevde dragningen till män, eller första gången som jag blev tvungen att ifrågasätta det monogama.
Attraktion är det som tar tag i det i oss som inte är helt, hittar de svaga punkterna i våra jag-isolerings-byggen drar ut och visar upp en insida som vi aldrig kan veta om den kommer bli omfamnad, avvisad eller skrattad åt. Att bejaka den; innebär i såna fall alltid ett utlämnande - Att erkänna sig osjälvtillräcklig.
Där ur kan jag känna igen den ilska som jag upplevt många gånger när jag blivit kär - ilskan över en förolämpning av min tro på självständighet. Någon som är het innebär samtidigt denna förolämpning; ett tvång att kasta sig ut över avgrunden som vi skapat mellan oss; och en inbjudan till gränslösa lekar och en möjlig räddning från ensamhet.

Detta är första gången jag skriver om min sexualitet på denna blogg. Även om utgångspunkten var att kommentera en text som jag inte kände igen mig i, som inte attraherade, så har den helt klart öppnat upp för tankar som inte redan hade formerats. Vad var det sin drog, och i vad? var detta ett på samma sätt legitimt ifrågasättande av min världsbild som attraktionen kan utgöra? - ett ifrågasättande av min tro på attraktionens möjlighet till kärlek. Kanske var det min dragning till/tro på/vilja till kärlek som hägrade bortom dessa formuleringar..

infogar en flirt till en mina största attraktioner genom tiderna. Attraktion i all ära - övertramp uppskattas inte. http://www.youtube.com/watch?v=EiqFcc_l_Kk

så här kan kass be om ursäkt...

ursäkta min ton igår men jag blev provocerad av det enligt mig för objektiva perspektiv från vilket det går att fördömma andra människors engagemang/kamp. vi kan diskutera legitimiteten hos ett visst politiskt mål, men metod bör värderas utifrån taktiska överväganden - ger den önskat resultat? att moralisera över metod kan alltid endast göras från en priviligerad position - en position som alltid i slutändan faller tillbaka på att vara skyddad av det statliga våldsmonopolet.
min mening är att det alltid är legitimt att slå underirfrån - frågan är hur smart det är.

det här e såklart ingen sanning, utan ett försök att förklara min hållning..

lördag 5 februari 2011

psychicwarfare.se

psychicwarfare.se

De uppför sig så lustigt på den här planeten. Det är som att de tycker om att bli utnyttjade.

Där till exempel står ett “band” som slitit kvällarna i ända. Nu visar de sitt lidande för en skara åskådare. De får öl i betalning. Ett alkoholhaltigt bedövningsmedel framställt av något som de kallar för malt, humle, jäst och vatten. På dagarna jobbar de. Dessa jordvarelser. På ett kafé, en matvarubutik, ett dagis eller så studerar de. De lånar pengar av csn. De blir skuldsatta för resten av livet. Skuld. De har ännu mycket att lära. Skuld är detsamma som förskyllan, fel, överträdelse, synd och förbindelse. Många bär denna skuld för resten av livet. Men de kan betala tillbaka. I portioner. Genom vad de kallar arbete. Hårt arbete. En syssla som ledarna för den här planeten gör sig väldigt malliga över. Gester och ord. Repetitioner och pauser. För resten av livet…

De uppför sig så lustigt på den här planeten. Det är som att de tycker om att bli utnyttjade.

Arbete, en social ritual som avslutas varje månad med att de tar ut en lön. Då, för en kväll, tillåter de sig att glömma. Sin skuld, sin synd, sin förbindelse. Bandet spelar. De spelar glömska. En kort lycka. En ljusglimt. Någon viskar “tänk om det alltid kunde vara så här!” Men det är inte så. För alltid… Nu är kvällen över. Det har blivit mörkt och man vet att veckan börjar… igen. Allt går runt runt. Jordvarelsen går runt runt. Delirium. Förvirring. En kort paus. En momentan tomhet. En depression. En söndag. Nu suckar de. Tysta. Ensamma. Ljuset släcks. Klockan ringer. Aldrig tar det slut.

De uppför sig så lustigt på den här planeten. Det är som att de tycker om att bli utnyttjade.


http://www.youtube.com/watch?v=U3GldMkMJIQ

måndag 31 januari 2011

spreading

it is spreading. is it gonna be the same? .. has tunisia done 'it' . what's/who's next?
is this gonna be freer?
a hoping images
http://www.youtube.com/watch?v=dBtYLBQPRGQ

ödmjukt

Ödmjukhet ger mod

Ödmjukhet gör att jag inte behöver begränsa mig till det jag redan kan.


Kass:

fredag 28 januari 2011

Declaration of solidarity with the hunger strikers in Greece by Welcome to Europe Network‏

“We are migrant men and women from all over Greece. We came here due to poverty, unemployment, wars and dictatorships. The multinational companies and their political servants did not leave another choice for us than risking 10 times our lives to arrive in Europe’s door. […] We came to Greece and we are working to support ourselves and our families. We live without dignity, in the darkness of illegalness so that employers and state's services can benefit from the harsh exploitation of our labour. We live from our sweat and with the dream, some day, to have equal rights with our Greek fellow workers. […] The answer to the lies and the cruelty has to be given now and it will come from us, from migrant men and women. We are going in the front line, with our own lives to stop this injustice. We ask the legalization of all migrant men and women, we ask for equal political and social rights and obligations with Greek workers.”

(Assembly of migrant hunger strikers, January 2011)


It is not a particular Greek situation that the hunger strikers are denouncing. It is the effect of the European policy of bordering and exclusion. Accessing European territory is often a deadly venture. Refugees and migrants are not welcome in Europe, and fences, border guards and agencies, detention camps and deportation schemes have proliferated only to keep the unwanted at distance. But the dreams and the desires of the unwanted are stronger and enable many to scale the borders. The presence of a migrant population in Europe is a reality and they have come, and are coming to stay.However, it is not only the fences and borders that are directed against these coming citizens of Europe. In a Europe that promised a homogeneous landscape of rights to its citizens in any country of the Union, non-European migrants often find themselves to be second-class citizens, or even outright excluded from political and social rights at large. This creates an exploitable labour force and a disadvantaged and disenfranchised part of the population. By creating such conditions, Europe profits from the products of migrant labour. In the Southern countries of the EU, the agricultural sector is heavily dependent on migrant labour, while all over Europe, migrants form the backbone of many service industries that are taken for granted.But we are talking about human beings, with dreams and hopes, with plenty of reasons to go and to move. But as they arrive in Europe, they find themselves deprived of their rights as human beings, at the mercy of an asylum system, and at the fringes of society. It is exactly this social exclusion and disfranchisement, it is the lack of political and social rights that leads to the often unbearable conditions that are then denounced as the "migration problem", used to justify repression, further exclusion, and deportation.Migration is neither a crime nor a problem, but the European Union's response is criminal and highly problematic. The 2008 European Pact on Immigration and Asylum has cemented this inhuman policy pursued for many years. While mentioning necessary advances in asylum and legal migration legislation, it has foremost served as a political initiative to harden the borders, further exclusion and deportation and is a declaration of war on migration. It lengthily talks about the solidarity between the EU member states, but it robbed especially the southern states of the only sensible answer to migration: it contains an explicit ban on collective legalisation.The hunger strikers in Greece have decided to struggle for their rights, and rightly so. In a climate of increased repression and anti-migrant rhetoric, we have to act. Not only in Greece, all over Europe and indeed all over the world, we need to struggle for equal rights for everybody. We express our explicit solidarity with the hunger strikers in Greece, and we call to activists all over Europe to join the cause for a complete and unconditional legalisation.We call for a week of action from the 7th to the 13th of February 2011 in solidarity with the hunger strikers!Legalisation now!

Equal rights now!

For the abolition of borders!

January 2011 | Welcome to Europe Network

söndag 23 januari 2011

Äganderätten är inte frihet den är endast en negation av andras frihet

frihet - att ha tillgång
behöver inte innebära ett nekande av andras frihet.

om frihet kan beskrivas som att ha tillgång
-till möjligheter för att fatta egna beslut
-till verktyg för förverkliganden av önskningar/begär

då blir egendom ett sätt att göra friheten exklusiv.

Äganderätten är inte frihet
den är endast en negation av andras frihet


Äganderätten är dubbelt beroendeframkallande.
både i sin funktion av ständig otillfredsställelse över att ägodelarna inte leverar det som utlovats, vilket skapar ett behov av att ständigt utöka egendomen.
Och, beroendet som skapas till någon form av våldsmonopol som kan garantera denna rätt - därmed skapas också liberalismens stora paradox - frihet i skydd av historiens mest obeghagliga idé - Nattväktarstaten.


erkännandet av illusionen om oberoende - leder oss till det gemensamma

som samtidigt onödiggör både egendomen och staten som byggts för att beskydda den.


;káSS

tisdag 18 januari 2011

nytt arbetsparti

en genomgång av hur det gick till när sverige fick ett nytt arbets-parti:
http://www.magnuslinton.com/2010/12/moderat-metamorfos?blogtexttype=0

Frågan e då, men ja det var väl inte så konstigt att de begreppet gick att kidnappa..?
den egentliga konflikten mellan arbetare och kapital är ju den att arbetare vill jobba mindre för kapitalet, inte mer,,, detta har socialdemokratin lyckats förvirra, byta - mot en föreställning om arbetsmoral för det allmänna bästa*. men den kapitalistiska logiken att den som har får mer, bröts inte. konflikten i fråga om resursfördelning doldes för en tid (i just Sverige dock en imponerande lång sådan), med hjälp av (den kapitalisktiska) välfärdsstaten - som dock är än mer beroende av (och bra på att skapa) tillväxt än vad en rent borgerlig politik är.

en arbetarrörelse som pratar om tillväxt (eller dess subjektiva version: mer jobb!) är inget annat än förtäckt vilseledning av en hel population - ett sätt att sätta klassmedvetenheten i arbete åt kapitalet.


vi vill jobba mindre, vi vill ha betalt för allt jobb vi gör, vi vill ha tid, att läka våra söndertrasade medvetanden, för att kunna leva.
psychicwarfare.se*detta har ju rötter hos Luther, å och också i en medeltida föreställning om att suveränens** rikedom är bra för hela befolkningen - en förestälnning som förövrigt var nödvändig för att kunna legitimera uppkomsten av territoriellt avgränsade stater.

**då kungen(som hävdade gudaskänkt rätt), idag staten eller Ingvar Kamprad(som hävdar sin rätt utifrån rikedom i sig)

torsdag 13 januari 2011

immateriell infrastruktur/biopolitik

de till städes varande moralparadigmen är en del av en Socioekonomisk infrastruktur, tillsammans med patriarkat, allmän skuldsättning (för studier, för boende m.m., för lösaktigt beteende, för att du inte "gör rätt för dig"...), osv.

vad gör vi med denna infrastruktur?
är vi medskyldiga om vi bygger och använder den?
- Ja, självklart.
Är vi medskyldiga om vi bara bygger - för att vi är tvugna; eller bara lever i den - för att det inte finns nåra mellanrum?
- Antagligen

Men det är skitsamma. att vara skyldig är inte samma som att vara ansvarig. Att ta ansvar för en situation är inte avhängigt av att vara skyldig till dess uppkomst. Att vara skyldig möjliggör inte heller i sig att ta ansvar. Möjligheten till ansvarstagande kommer väl snarare ur möjligheten att agera/eller inte, det vill säga - ur makt.
Är det möjligt att sluta peka ut skyldiga, och istället ta ansvar? Vilket såklart innebär att röja undan det som står ivägen.
Det ständiga letandet efter syndabockar är ett effektivt kontrollmedel som säkrar att ingen kan anses ha befogenhet att ta ansvar.


Hat är mycket bättre än förakt.


;KaSs,.

tisdag 11 januari 2011

ubuntu

Thanks to the general intellect, embodied by Open source software, and of UbuntuForums - Kass just figure out how to change the syslinux text file needed for a boot from usb-stick.

thanks to this thread:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1592299&highlight=unknown+keyword+in+configuration+file
life is now smoother, and more safe and secret..

everyone is connected

kaSS;

torsdag 6 januari 2011

http://gazaybo.wordpress.com/

Fuck Israel. Fuck Hamas. Fuck Fatah. Fuck FN. Fuck UNWRA. Fuck USA! Vi unga i Gaza är så trötta på Israel, på Hamas, på ockupationen, på brott mot de mänskliga rättigheterna och det internationella samfundets likgiltighet! Vi vill skrika och riva ner denna mur av tystnad, orättvisa och likgiltighet på samma sätt som de israeliska F16:s bryter ljudbarriären, skrika med all kraft i våra själar för att släppa loss den enorma frustration som äter upp oss på grund av denna jävla situation vi lever i. Vi är som löss fastnaglade mellan två spikar, som lever en mardröm i en mardröm, utan utrymme för något hopp, utan något rum för frihet. Vi är skittrötta på att vara fångade i denna politiska kamp, skittrötta på kolsvarta nätter med flygplan som cirklar över våra hem, trötta på att oskyldiga bönder blir beskjutna i buffertzonen när de sköter sitt jordbruk; vi spyr på alla skäggiga snubbar som går omkring med sina gevär och missbrukar sin makt, misshandlar eller fängslar demonstrerande ungdomar för vad de tror på, så jävla trötta på skammens mur som separerar oss från resten av vårt land och håller oss fångade på bara en frimärksstor landplätt, trötta på att porträtteras som terrorister eller fanatiker med sprängämnen i våra fickor och ondska i våra ögon, trötta på den likgiltighet som vi möter från det internationella samfundet, de som är proffs på att uttrycka sin oro och skriva på sina resolutioner, men inte pallar att genomföra något av det som de kommit överens om, vi är så helvetes sjukt trötta på att leva miserabla liv, hållas fängslade av Israel, misshandlas av Hamas och helt ignoreras av resten av världen.

En revolution håller på att växa inom oss, ett enormt missnöje och frustration som kommer att förgöra oss om vi inte hittar ett sätt att kanalisera denna energi till något som kan utmana status quo och ge oss något slags hopp. Den sista droppen som fick våra hjärtan att skaka av frustration och hopplöshet hände den 30 november när Hamas poliser kom till Shareks ungdomsforum, en ledande ungdomsorganisation ( www.sharek.ps ), med sina vapen, lögner och aggressivitet, de slängde ut alla ur lokalen, fängslade några och förbjöd Sharek att bedriva någon verksamhet. Några dagar senare misshandlades demonstranter framför Sharek och några greps. Vi lever verkligen en mardröm i en mardröm. Det är svårt att finna ord för det tryck vi tvingas leva under. Vi överlevde med nöd och näpe Operation Cast Lead, där Israel effektivt bombade skiten ur oss, förstörde tusentals bostäder och ännu fler liv och drömmar. De blev inte av med Hamas som de hade tänkt sig, men de gav oss men för livet och gav oss alla posttraumatisk stress, eftersom det inte fanns någonstans att fly.

Vi är ungdomar med tunga hjärtan. Vi bär inom oss en tyngd så enorm att det gör det svårt för oss att njuta av solnedgången. Hur kan man njuta när mörka moln tornar upp sig vid horisonten och vi i vårt inre ser tragiska minnen så fort vi sluter våra ögon? Vi ler för att kunna dölja smärtan. Vi skrattar för att glömma kriget. Vi hoppas för att inte begå självmord här och nu. Under kriget fick vi en känsla vi inte kan skaka av oss att Israel ville utplåna oss från jordens yta. Under de senaste åren har Hamas gjort allt de kan för att styra våra tankar, beteenden och förhoppningar. Vi är en generation ungdomar som är vana att möta missiler, och försöka med det som verkar vara den omöjliga uppgiften att leva ett normalt och hälsosamt liv, och som bara med näpe tolereras av den massiv organisation som har spridit sig likt en skadlig cancer i vårt samhälle, som orsakar förödelse och effektivt tar kol på alla levande celler, tankar och drömmar - och nu är på väg att helt förlama folket med sin terrorregim. För att inte tala om det fängelse vi lever i, ett fängelse som upprätthålls av ett så kallat demokratiskt land.

Historien upprepar sig på de grymmaste sätt och ingen verkar bry sig. Vi är rädda. Här i Gaza är vi rädda för att bli inspärrade, förhörda, slagna, torterade, bombade, dödade. Vi är rädda för att leva, därför att varje enda steg som vi tar måste vara utarbetat och välgenomtänkt, det finns begränsningar överallt, vi kan inte röra oss som vi vill, säga vad vi vill, göra vad vi vill, ibland också inte ens tänka vad vi vill på grund av att ockupationen har ockuperat våra hjärnor och hjärtanså hårt att det gör ont och får oss att vilja gråta oändligt av frustration och ilska!

Vi vill inte hata, vill vi inte känna alla dessa känslor, vill vi inte vara offer längre. DET ÄR NOG! Nog med smärta, nog med tårar, nog med lidande, nog med kontroll, begränsningar, orättvisa motiveringar, terror, tortyr, ursäkter, bombningar, sömnlösa nätter, döda civila, mörka minnen, dyster framtid, hjärtesvidande närvaro, störd politik, fanatiska politiker, religiöst skitsnack, nog med fängslande! VI SÄGER STOPP! Detta är inte den framtid vi vill ha!

Vi vill ha tre saker. Vi vill vara fria. Vi vill kunna leva ett normalt liv. Vi vill ha fred. Är det för mycket begärt? Vi är en fredsrörelse bestående av ungdomar i Gaza och anhängare på andra håll som inte kommer att vila förrän sanningen om Gaza är känd för alla i hela denna värld och i en sådan omfattning att inga fler tysta medgivande eller likgiltighet accepteras.

Detta är Gazas ungdomars manifest för förändring!

Vi börjar med att förstöra den ockupation som omger oss, kommer vi bryta sig loss från detta mentala fängelse och återfå vår värdighet och självrespekt. Vi kommer vära våra huvuden högt trots att vi kommer att möta motstånd. Vi kommer att arbeta dag och natt för att förändra dessa eländiga förhållanden vi lever under. Vi kommer att bygga drömmar där vi möter väggar.

Vi hoppas bara att du - ja, du läser detta uttalande just nu! - kan stödja oss. För att ta reda på hur, skriv gärna på vår vägg eller kontakta oss direkt: freegazayouth [at] hotmail.com

Vi vill vara fria, vi vill leva, vi vill ha fred.

Här är några sätt som du kan hjälpa till:

1. Sprid vårt manifest
2. Skicka ett mail till dina vänner och be dem att gå med i våra olika konton på sociala forum (Facebook, Twitter)
3. Översätt manifestet till ditt språk och skicka det till oss
4. Skicka manifestet till journalister i ditt land
5. Se till att ideella organisationer i länder som arbetar med den palestinska frågan och / eller ungdomars rättigheter får veta om vår existens
6. Länka om kränkning av ungdomars rättigheter i Gaza på vår vägg på Facebook
7. Planera en aktivitet i ditt land om det här problemet och / eller organisera en Skype-konferens, där vi kan tala med en grupp ungdomar, politiker eller andra utanför Gaza
8. Föreslå oss idéer för att nå ut till ett större antal människor


/ Gazas ungdom bryter sig ut
det värsta stället att vara instängd ensam på:

i sig själv

tisdag 4 januari 2011

nationalstaten är grundlagstridig

Nationalstaten strider mot den grundlagsfästa föreningsfriheten - i den mån en i uttolkningen av föreningsfriheten inkluderar den i FNs deklaration om mänskliga rättigheter fastställda så kallade "negativa organisationsfriheten" (eller bara följer det som regeringen godkänt: att Europeisk lag gäller i Sverige*), ingen kan tvingas att ansluta sig till en förening/organisation, dvs att alla har rätt att inte vara med i en förening.

Att det är olagligt att leva/vistas i Sverige utan av Svenska staten godkända papper, strider därmed mot föreningsfriheten. Du måste gå med i föreningen (och tvångsansluts automatiskt vid födsel!) annars är du kriminell - och kan således nekas övriga grundlagsskyddade rättigheter...:kASS;


* ur motion till riksdagen: "Lika lite bör kollektiva tvångsanslutningar av människor accepteras."
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GX02K214

från regeringens egen sida om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=21&module_instance=3

söndag 2 januari 2011

socionomisk infrastruktur -
de tillstädes varande moralparadigmen, patriarkat osv.


hat är mycket bättre än förakt

:kaSs

lördag 1 januari 2011

fred?

inget/-n tillstånd/situation som inte totalt upplöser samtliga de tidigare stridande/stridiga enheterna, kan kallas fred.
vid seger infinner sig inte fred
seger är ett undertryckande av konflikt - en uppskjuten konflikt, en ensidig vapenvila
vid seger blir konflikten bordlagd:
sålänge mötesstrukturen fungerar/ alltså slänge någon är vid liv, tänker och eller känner kommer den att tas upp på framtida möten


kAss;;