måndag 15 augusti 2011

Marx = anarkist

jag kan inte se hur byråkrater skulle vara bättre än ägare.
Byråkraten liksom ägaren har aldrig arbetarens intresse främst; utan tjänar abstrakta konstruktioner som "marknaden" eller "partiet" där den enda riktningen kan vara en konstant ökande ackumlation av makt. Båda utgår ifrån samma föreställning om att den arbetande behöver lockas, kontrolleras, styras, piskas, övertalas - och detta stämmer, där inte anarki råder.
Marx hävdade ju konsekvent arbetarnas rätt att kontrollera produktionsmedlen. han fick alltså ett å annat rätt. Lite som jesus, fast hann skriva ner en del av sina idéer själv - hjälpte dock inte helt, har ju gjorts en hel del snedvridningar rättfärdigade av hans skrifter.


kass;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar