torsdag 1 september 2011

spekulativ administration - entreprenören

Administration ska finnas till för produktion, inte tvärtom. Vid det omvända uppstår byråkrati, det blir administrationens behov som är styrande, vilket är ett steg ännu längre bort från att: det bör vara människors behov som styr produktionen, inte tvärtom.
Konst, forskning, utbildning (både in- och utlärande), kultur; är nu grundläggande för ekonomin. Detta arbete är det som alla lever genom, men dess utövare erkänns aldrig som ens del i ekonomin. På ett sätt är de inte det. De finns inte representerade på börsen; deras produktion tar hjälp av fantasin - inte av spekulation.
skillnaden däremellan verkar för många ha försvunnit, och jag antar att det är den lilla rest av skillnad som går att se som vår nya entreprenöriella skolplan ska sudda ut. Entreprenören kommer att likställas med konstnären - och därigenom omöjliggöra den senares existens. Om vår existens kommer vi där efter endast kunna spekulera.

KasS

1 kommentar:

  1. Entreprenören likställs med konstnären (om du inte är tillräckligt entreprenöriell, kan du heller inte kalla dig konstnär). Men om konst i sin produktion använder fantasin så är entreprenörens motsvarighet spekulation. Det är inte samma sak. Kulturutövare/konstnärer erkänns inte som del av eko:nomin - de har inte fått en benämning i kretsloppet: finns inte representerade på börsen.

    SvaraRadera