onsdag 29 juni 2011

parafraserar borgarvisdom*

Är en inte röd före 20 - har en inget hjärta
Är en fortfarande inte röd efter 30 - då är vårdkön för hjärt-transplantationer alldeles för lång

men vård ska inte bara vara till för hjärtlösa borgare

den vård som människor kan ge varandra,
ska vi också ge till alla som behöver den .


kAss:
*Är man inte röd före 20 - har man inget hjärta
Är man fortfarande röd efter trettio har man ingen hjärna

måndag 27 juni 2011

ending words of "Sonic Warfare"

: As attention becomes the most highly prized commodity, the sonic war over affective tonality escalates. but as Deleuze would remind us, "There is no need to fear or hope, but only to...[listen]...for new weapons."

lördag 25 juni 2011

KDU stormar framåt

vad är det som egentligen syftas på här? "riddare som strider för den västerländska civilisationens överlevnad" vore ganska kul att se de försöka sig på ett hederligt gammalt korståg! ..eller vänta, de kanske bara kan hänga på det som redan håller på. eller vänta, det har 'vi' ju redan gjort.. "http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/06/kdu-tar-i-sa-de-spricker.html

kasS;;

fredag 24 juni 2011

refusing economization?

Arguing against the use of economic terms on our own thinking and our social relations; to not speak of what we 'produce', to not speak about immaterial labour, to not describe conversations with friends and personal thinking - aswell as personal choices in action (how we look, dress, walk, talk, dance) in terms of cognitive work and production: to not claim our right to get paid for this. This will not free our everyday life from being measured and used by capital. It would be an attempt to live in a utopia - and since a utopia, by definition, is not here (yet) it is living an illusion. A liberal illusion.
so is the choice between a liberal illusion, and a liberal-fascist reality?

kASS

torsdag 23 juni 2011

planerad interaktion

digital interaktionsdesign är lika prolematiskt som stadsplanering, arkitektur eller inredningsdesign som styr hur vi kommunicerar med varandra. Att tillhandahålla kanaler kan såklart vara bra, liksom det kan vara bra med hus, gator, soffgrupper, men är en inte extremt medveten om det hierarkiska förhållandet mellan skapare och användare och kontunierligt och fullt ut lämnar över makten över dessa till de som använder* de, så kommer det alltid att vara ett illegitimt styre av någon annans liv - ett övergrepp.

Kass

*brukaren är även oftast den som har bäst kunskap om, och i bäst position att vidareutveckla. brukarstyre ligger alltså även i det allmännas intresse, då det främjar utveckling generellt samt motverkar uppkomster av exploaterande och förtryckande verktyg.

onsdag 22 juni 2011

passing on power

we should claim and take power, all the time everywhere. But one simple rule must allways be present and in use - that power is continuously and fully passed on. The one(s) holding the power is never the one(s) that needs it.
Open source is a way of doing this, as is every non-claiming of property rights (intellectual or material), heritage, or any other privileges.


kAss

fredag 17 juni 2011

the weak semiotics of dance

Dance has a weak semiotic code, yet any physical technique is a philosophy so much so that mastery of a technique is ideology embodied, possibly to the point of pure philosophy.
/ Moriah Evans - in the antology "To do"

this weak semiotic code makes possible the constant sensibility of the ideology embodied - or rather the other way around: an ideology or line of thinking (and acting) that is sensed, in contact with experience, will allways have a weak semiotic code.

let's try to avoid the mobilization for signs and symbols alone.


Kass,

onsdag 15 juni 2011

om systemet*

ordet 'Demokrati' används idag om ett fastställt sätt/form för att regera. Det menas alltså inte ett samhälle som styrs av/tar till vara på allas våra viljor och begär eller ens en "allmänvilja". Politiska beslut som är med i att styr vårt samhälle fattas i strukturer som uteslutit sin egen förändring, ett system som har satt sig över sin egen konstituerande makt (sin grungläggande legitimitet).
och
Det kan tyckas mig som att det borde vara tydligt för varje icke inbiten patriarkal, rasitisk reaktionär - att det inte är ett väl fungernade system.

Kass

*kan vid uttryckt intresse även uttala sig om 'System bolaget'

om styre

Ett samhälles eller grupps styresätt (strukturer/procedurer för beslutfattande) är inte mer än en förenings administration, den är sekundär. Det primära är de ingående individernas och kollektiviteternas viljor och begär. hur beslut fattas, hur nånting styrs bör således bestämmas utifrån dessa, inte tvärtom*.

//kass

*så som till exempel politisk vilja/subjektivitet idag formas in i att bara handla om vilket parti som är bäst och därför ska röstas på. istället för att beroende på typ av beslut fatta det på lämpligast sätt av de inblandade/berörda.

tisdag 7 juni 2011

1maj: Ingen Människa är illegal

Vi har blivit lurade. Vi har blivit invaggade att tro att vi måste solidalisera oss med makten, med nationalstaten, att vi ska be om rättigheter, om trygghet. Men tryggheten som skapas av en stat, är bara ett skydd mot det hot som staten själv ger upphov till. Den skapar en skillnad, drar upp en gräns mellan människor. Denna trygghet blir även ett instrument för kontroll.

Vi görs envägsberoende - vilket innebär att alla rättigheter kan tas ifrån den som inte uppfyller maktens definition på en god medborgare. Därför låter vi oss frivilligt stympas för att passa in.

Varje gång vi kämpar för en rättighet tilldelad av staten, håller vi också med om att vårat människovärde vilar just i dessa rättigheter. Samtidigt som vi gör oss beroende av att hela tiden skapa oss själva som den goda, friska medborgaren - legititmerar vi statens våld mot alla som inte åtnjuter dess givna rättigheter.

Den osäkerhet som vi känner i vår vardag lyckas samma stat tillskriva de andra, där utanför, de som invaderar oss med det främmande, de vi måste skyddas mot - gränsvåldet är i sig en direkt statlig uppmaning till rasism - vi ska var rädda för allt utomstående/främmandevår kamp kan inte handla om rättigheter, den måste handla om makt - för den som är utan makt är alltid i praktiken rättslös.tryggheten skapar ett hot

detta hot, den osäkerheten har ett syfte,

En enande rädsla håller folket intakt och på mattan

detta går hand i hand med marknadens behov av samhälle som mäter människovärde i ekonomiska tillgångar och framgång på andras bekostnad.varje dag ser vi konsekvenserna av ett sådant samhälle. vi ser det i tvångsutvisningar som tillåts ske i tysthet, vi ser det när vissa förnekas skola, vård och möjlighet att röra sig fritt i staden. i Isolerade individer som försöker konsumera sig till värdighet. vi ser det i utförsäkringar och i den ständiga jakten på en bostad och i det omöjliga att betala hyran för den. Men den största konsekvensen av strävan efter att vara den goda medborgaren är att vi ser att allt detta våld sker, att vi alla utsätts för denna prygel men låter det fortsätta.

men det finns också exempel på att denna regel bryts - vi ser vårdarbetare som helt sonika bestämmer sig för att ge vård åt alla, och stå för det öppet. vi möter en taxi-chafför som först är irriterad över att en blockad mot en deportation står ivägen - men efter att ha fått veta vad det handlar blir skäligt förbannad och på några minuter hämtar två bilar till som förstärker blockaden. Vi ser också detta motstånd mot överheten i förvarstagna som hungerstrejkar,Finns det naturliga avstånd mellan folk och mellan individer? eller är detta bara en del av illusionen som döljer muren?

Istället för ett envägsberoende till de som ser ner på oss genom kameralinser, vill vi ha friheten att i samarbete definiera vårt samhälle och våra relationer, Det finns inga naturliga avstånd mellan folk eller mellan individer allt är en illusion för att dölja muren.

inte ens nybliberaler är så dumma att de inte inser att en sne fördelning av resurser måste backas upp av minst lika mycket auktoritärt våld.

Vi ser hur de liberala demokratierna världen över rustar för att försvara sig mot sin egen befokning, vi har lymmelpaketet, vi har fler poliser som går fria överallt, vi har återupprättade och förstärkta gamla gränskontroller , som nu mellan Italien och Frankrike, allt för att bibehålla och utöka snefördelningen av resurser. Därför kan vi inte skilja kampen mot markandens diktatur från avskaffandet av dess demokatiska alibi - nationalstaten.Därför hoppas vi att denna 1maj kommer att ge oss den energi som krävs för att få oss att inte sträva efter att vara den goda medborgaren utan istället orka skapa ett större utrymme för oss alla att leva på och att vi vid nästa blockad utanför förvaret i märsta kan samla minst lika många som i detta första-maj tåg.vi måste sluta försöka bygga broar och istället riva murar

Ingen Människa är Illegal

de indignerade

http://motkraft.net/2011/05/31/de-indignerade-vaknar-den-arabiska-varen-har-blivit-den-europeiska-sommaren

greetings from spain: if you don't let us dream, we won't let you sleep
för ungefär en minut sedan · GillaSluta gilla
o
change is possible, no - change is certian, but depends on what we do