måndag 1 augusti 2011

Tillåt mig att begränsa

mvh, staten

Att få tillåtelse blir den störsa begränsningen - varje rättighet vi får utesluter alla andra möjligheter som vi hade

If we are granted permission - we are in the same moment forbidden to do everything else


KASS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar