torsdag 26 maj 2011

två längre citat från: Kitimbwa Sabuni http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/21/skyll-inte-sds-framg-ngar-p-integrationspolitiken ,
i linje med t.ex.: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/85589

"De två myterna att integrationspolitiken har havererat och att man inte får prata om integration, tillsammans med den svenska motviljan mot att diskutera ras och därmed rasism har krattat manegen för SD. Men det är värt att komma ihåg att det inte är SD själva som grundlagt detta förhållande utan att det politiska etablissemanget från vänster till höger gjort det åt dem. Ställ er nu frågan om icke-vita svenskar varit integrerade i Sverige i den meningen att de deltog på lika villkor i det ekonomiska, sociala och politiska livet i Sverige eller för att uttrycka det på ett annat sätt: "tog jobb som svenskar vill ha". Skulle då SD:s väljare ha röstat annorlunda? Svaret är förstås nej och visar att SD:s framgångar inte har något med integrationspolitik att göra. Kan vi nu äntligen börja tala om rasism?"


"Det man kan lära från övriga Europa där rasistiska partier klivit in på scenen är att det inte spelar någon roll om länderna har mycket eller lite invandring eller hur det står till med integrationen. Deras framgångar handlar inte om invandrade människor utan är en intern vit recension av sitt samhälle. Som ett arv från århundraden av europeisk rasism finns vad vi kan kalla en vit reflex i vissa skikt att skylla alla problem på bruna och svarta människor i tider av missnöje. Det har sammanfallit med händelserna den 11 september 2001 som har gjort rasism helt rumsren så länge den tar en antiislamsk skepnad. SD har kapitaliserat fullständigt på båda dessa fenomen."

för genomgång av hur detta sker: "...den rådande socialdemokratiska ledningen med Mona Sahlin i spetsen inte bara i praktiken tycker att politik nu handlar om att böja sig inför marknadens och kapitalintressenas påbud ..."
så rekommenderar jag Saskia Sassen: "Territorium, Makt , Rättigheter" - kapitel5 "Avnationaliserade statliga målsättningar och privatiserad normbildning"


K,asS, ,

tisdag 24 maj 2011

e normt galet

sitter här å mår bra:
men känner den alltid mer eller mindre närvarande galenskapen komma flygandes; översköljs av det fullkomligt vansinniga normsamhällets försök att få alla att passa in. senaste väldigt lätta å effektiva instrument var ju att skapa en 'slask-kategori' "utanförskap" - där kan vi slänga in alla som inte passar in, och cirkelargumentera kring det genom att hävda att de hamnade där genom att inte passa in. att (inte) passa in är både orsak till lidandet, lidandet i sig, och det som upprätthåller situationen..
hur kommer det sig att det är möjligt att hävda att alla som inte är som den icke existerande minoriteten av normala människor 'har problem' är i 'utanförskap' osv och om de inte mår dåligt av det måste vara antingen galna eller 'såna som lever på oss andra' .

är det inte normer som lever på oss? och är det inte så att det isf är de 'normala' som lever på alla andras bekostnad?


Kass;

bra bloggande i angränsande frågor:
http://www.goteborgsfria.nu/blogg/aer-du-ocksa-en-crip

onsdag 18 maj 2011

initiate revolt

Capitalism corrupts our every move and action, expolits our every initiative.
But here we also have it's weak point - we will always have the initiative. Since capitalism is building itself on accumulation through appropriation of living work - i.e. exploitation; it is totally dependent on what ever initiatives are taken, what ever actions made, matter or immatter produced by he individuals and communes inhabiting the society on which it is parasitic.

let's feed it poison


kaS,S

måndag 16 maj 2011

embodying togetherness

Public Movement explores the political and aesthetic possibilities residing in a group of people acting together. The movement operates in public spaces, studies and creates public choreographies, forms of social order, overt and covert rituals. Among Public Movement's actions in the past and in the future: manifestations of presence, fictional acts of hatred, new folk dances, synchronized procedures of movement, spectacles, marches, inventing and reenacting moments in the life of individuals, communities, social institutions, peoples, states, and of humanity. It is a representative group, a selected team of artists, with the prospect of becoming a mass movement.

http://publicmovementenglish.blogspot.com/

onsdag 11 maj 2011

Krig är den starkes kaos Fred är den starkes rätt

Krig är den starkes kaos
Fred är den starkes rätt

endast ömsesidig hjälp , ömsesidigt beroende
kan leda till någonting annat än förtryck.

Ingen är oberoende;

envägsberoenden - relationer där den ena parten är utbytbar - är per definition förtryckande/exploaterande

exempel på sådana: Stat/medborgare, Arbetsköpare/anställd, Parti/väljare


kaSs ;

det är en försäkring inte ett bidrag!

Susanne Eklund om utförsäkringarna - det är en försäkring inte ett bidrag!
http://www.youtube.com/watch?v=uHi0QN7hBKU

fredag 6 maj 2011

Pressmeddelande

Pressmeddelande
2011-05-05

I samband med öppnandet av flyktingförvaret i Åstorp håller Aktion Mot Deportation Skåne en presskonferens utanför förvarets lokaler fredagen den 6 maj kl.11.

Mitt bland kontor och lagerlokaler i industriområdet utanför Åstorp på Malmövägen 7, öppnas ett förvar för oskyldiga flyktingar som ska deporteras från Sverige. Nya förvaret med 50 platser ersätter det gamla mindre förvar som låg i Örkelljunga.

Enligt svensk lagstiftning är det tillåtet att frihetsberöva asylsökande utan rättegång, utan att de begått brott och utan en fängelsedom. Detta gäller inte svenskar utan bara ”utlänningar”. Denna särbehandling av asylsökande är ett exceptionellt inslag i svensk lag.

Den svenska förvarspraktiken har de senaste åren övergått från att bara gälla exceptionella situationer till att handla om permanenta enheter. Idag har Migrationsverket cirka 215 permanenta förvarsplatser som är fördelade över sju enheter på fem orter i landet: Gävle, Flen, Märsta, Kållered och nu även Åstorp.

Rättssäkerheten för asylsökande i Sverige är satt ur spel, eftersom rättslösheten för denna grupp människor är lagstadgad. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Människor som utnyttjar dessa rättigheter straffas av svenska staten genom att oskyldigt fängslas. Förvaren är inget mindre än Migrationsverkets fängelser för oskyldiga.

Det är tydligt att lagstiftningen inte ser alla människor som lika mycket värda. Lagstiftningen vilar på en rasistisk grund.

Detta är oacceptabelt.

Kampanjen Aktion mot deportation kräver att alla förvar stängs och att de människor som nu är frihetsberövade släpps fria.

Under presskonferensen bjuds på filmvisning och informationsmaterial delas ut.

Aktion mot deportation Skåne
Kontakt: antidep@gmail.com
www.aktionmotdeportation.com

torsdag 5 maj 2011

polis - lika inför lagen?

utan illusionen om att det är möjligt att utse en moraliskt ofelbar elit som beskyddar oss och håller ordning - bör vi inse att poliser inte ska behandlas lika inför lagen.
Den som har befogenhet - är satt i en maktposition - bör granskas noggrannare, dömas hårdare.
Jag säger inte att det skulle vara en lätt uppgift - men det ska fan inte vara lätt! Det är bara bra om en inte orkar ha en sån position länge.

men å andra sidan kanske det e så att den rättvisa rättsstaten är en illusion:
-funktionen/positionen polis; är oförenlig med demokrati


Ka,s;S

tisdag 3 maj 2011

Pressmeddelande 2011-05-02 för omedelbar publicering

Nicaraguansk asylsökande utvisas till Irak


Onsdagen den 4:e maj lyfter ett plan från Arlanda med tvångsutvisade till Irak. Minst en av dessa har oklar identitet, trots att det inte torde vara några svårigheter att klargöra huruvida en man kommer från Nicaragua eller från Irak. Sverige fortsätter att deportera asylsökande till länder med för tvångsutvisning gynnsamma avtal utan att genomföra en tillräcklig utredning av de sökandes identitet.


Tills för en månad sedan jobbade den unge mannen på en känd hamburgerkedja i södra Sverige. När medarbetare på hamburgerkedjan upptäckte att han var en asylsökande som nekats asyl och levde gömd under utvisningshot utsattes mannen för utpressning, blev anmäld, hämtad av polisen och satt i förvar, vilket är ett fängelse för asylsökande som i många fall väntar tvångsdeportation.


Enligt Migrationsverkets utredning av den asylsökandes identitet skulle utvisningen verkställas till Irak. Mannen hävdar dock idag att han fötts och växt upp i Nicaragua, med nicaraguansk mor och irakisk far. Han talar felfri spanska men även en del arabiska. I hopp om asyl säger han sig uppgivit ett falskt, irakiskt namn vid sin asylansökan två år tidigare.


Den sökande har varit inlåst sedan han hämtades av polisen och eftersom han från sin cell på förvaret inte hunnit få fram dokument som bevisar hans identitet och ger honom inresetillstånd till Nicaragua kommer han att tvångsutvisas onsdagen den 4 maj klockan 01:00. Han sänds mot sin vilja från Arlanda till Baghdad, huvudstaden i ett krigsdrabbat land i vilket han helt saknar såväl erfarenhet som kontakter. Detta är inte ett tecken på bristande rutin utan sker i enlighet med rutin.


Svenska myndigheters avtal med Irak är skrivna för att tillåta tvångsutvisning även av asylsökande som inte kunnat identifieras som irakiska medborgare. Enligt avgörande från Migrationsöverdomstolen råder heller ingen väpnad konflikt i Irak, så såvida den sökande inte har individuella skyddsskäl är det bara ett land som alla andra. Dit kan man tvångsutvisa vem som helst - och det gör man med flyg var tredje eller fjärde vecka.


- Aktion Mot Deportation Skåne

- Asylgruppen Lund