måndag 12 september 2011

vi hänfaller till utöva makt över andra när vi fråntas möjligheten att utöva makt över oss själva - när vi inte har tillgång till att utforma vår individuella och våra gruppers, kollektiviteters gemenskapers tillvaro och verksamhet.
ser det här i både barnslek, och i "vuxnas" ekonomi.


K;ass

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar