fredag 29 oktober 2010

en svensk tiger

Rasism
> handlar idag inte om en "folklig rädsla för det främmande"
> utan är snarare en direkt produkt av de senaste årens förda
> politik. De har satt en dagordning där det bästa du kan göra
> för dig själv är att slå ut någon annan.
> För att vi inte bara ska skita i de etablerade partierna när
> de genom utförsäljningar och fundamentalistisk tro på
> marknaden frånsäger sig ansvaret för ekonomin, så utövas
> istället makt genom att definiera vem som är produktiv, och
> vem som är i utanförskap – om du är en belastning eller duktig.
Denna taktik
> manifesteras i åtgärder mot en allt osäkrare tillvaro för alla
> som inte kan leva av sitt ägande. En privatisering av trygghet som
> inte längre blir allmän och gemensam, utan privat och individuell,
> men har som funktion att den gör oss än mer beroende av att inkluderas
> i statens definition av svenskhet – av vem som är delaktig och bidrar.
> Det blir alltså i fastställandet av vem som är svensk som staten utövar
> sin makt.
Ingen får
> sticka ut, vi blir mer och mer övervakade, vi förväntas vara mer och mer
> lydiga såväl i skolan som på arbetsmarknaden. För en svensk tiger


kASS,

måndag 18 oktober 2010

identifikation med blivande

politik kan inte åberopas utifrån vilka vi är,

utan måste hävdas utifrån vad vi skulle kunna bli


om vi först ska fastställa vilka vi är kommer vi aldrig hinna agera.

KasS:

måndag 11 oktober 2010

förändrar världen gör vi allihopa

frågan e hur

tisdag 5 oktober 2010

här sitter vi

antisemitisk polis i belgien. för i helvete människor vakna å sluta bygg polisstaten. vi vet nu även i sverige vilka händer den kan hamna i

http://yelah.net/samhalle/reportage/no-border-camp-bryssel


-KaSs

söndag 3 oktober 2010

The year is now; this is issue no. 1

saxat ur FB konversation

jag tror på att samlas i självorganisering, för att återta kontroll/makt över våra liv. det är frustration över frånvaron av detta som leder till "proteströstning". vi måste påvisa alternativ till att lämna ifrån oss makte...n till representanter i det blå. en protest mot t.ex. sd kan vara ett av de sätt som vi kan visa inte bara för 'politikera' utan för varandra att vi också är sjukt trötta på hur de etablerade partierna totalt skiter i deras egentliga uppdrag, men väljer en väg av solidaritet istället för främlingsfientlighet.
kom å demonstrera! sen väcker vi liv i lokaldemokratin, decentraliserar makten, återför beslutanderätt till mer lokala politiker - de här som du nämnde som är som vi* (och kanske invånarna t.o.m.)
*http://www.lttr.org/journal/5/i-want-a-president

www.starkmotrasism.se


KasS,
”Integrationsproblemen” är ett försök att etnifiera segregationsproblemen. Det är segregationen vi måste prata mer om, knappast integrationen. Den får vi snart hål i öronen av.
Sverigedemokraterna betecknas numera påfallande ofta inte «främlingsfientliga», utan «invandringskritiska». Idag fortsätter DN längs samma stig. Nu har Geert Wilders, ledaren för det högerextrema muslimhatarpartiet VVD, gått och blivit «islamkritisk».

Rykten gör gällande att DN i konsekvensens namn kommer att byta ut ordet «suicidal» mot «självkritisk».

saxat från: http://esbati.blogspot.com/

fredag 1 oktober 2010

www.starkmotrasism.se/

LANDSOMFATTANDE UPPROP FÖR BILDANDET AV EN KÄMPANDE ANTIRASISTISK MASSRÖRELSE(Till alla sociala rörelser – fackföreningar, organisationer, nätverk och enskilda som vill bekämpa rasismen och den politik som banat vägen för den)De massdemonstrationer som spontant organiserades efter valnatten som svar på att det rasistiska partiet Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen, gav på ett övertygande sätt uttryck inte bara för utbredd ilska och viljan att göra sin protest hörd. De uttryckte också att väldigt många vill kämpa mot den utveckling som nu hotar med Sverigedemokraterna i riksdagen.Vi från Stark – Stockholms antirasistiska kulturförening – anser att det som nu verkligen akut behövs är ett initiativ för att bygga en kämpande antirasistisk massrörelse, en rörelse som måste förankras i landets skolor, i förorterna, på arbetsplatserna och i arbetarklassens massorganisationer - och i varje social gemenskap som kan bjuda motstånd.I denna appell vill vi förklara hur vi tänker oss att det kan gå till. Men först och främst måste vi vara tydliga med vad vi tror är en avgörande fråga för en sådan rörelse.Sverigedemokraterna har inte växt fram i ett vakum. De har gått fram i en samhällssituation präglad av massarbetslöshet, snabbt växande klassklyftor och misär. I den situationen har de använt sig av rasism, populism och islamofobi. Högeralliansens politik har dessutom förvärrat situationen för oändligt många av de som har det sämst ställt. Bl.a. genom angrepp på A-kassan och genom hetsjakt på arbetslösa och sjuka har regeringen satt en dagordning där det bästa du kan göra för dig själv är att slå ut någon annan. Genom att ställa den med arbete mot den arbetslöse, den friske mot den sjuke har den utgående regeringen bidragit till att försvaga den solidaritet som är absolut nödvändig om rasismens framfart ska kunna motverkas.Sverigedemokraternas hållning hotar nu att få ett ytterligare genomslag i svensk politik. I första hand står flyktingar och invandrare i skottfältet, men i slutändan drabbar rasismen oss alla.Men samtidigt som vi måste vara helt på det klara och ta striden mot SD måste vi också förstå att det inte är det enda partiet som står för dessa angrepp. Allianspartier har under den senaste mandatperioden inte bara meddelat att de vill skärpa kraven på invandrare genom språk- och medborgarskapstester. De har dessutom gett sitt godkännande till att hundratals och åter hundratals människor som sökt sig hit i flykt från krigets fruktansvärda verklighet i länder som Afghanistan och Irak har skickats tillbaka. De har skickat dem till krig som de själva stöder och deltar i, men vars verklighet de inte vill erkänna när de ställts inför dess offer. De har passivt accepterat ett fortsatt splittrande av flyktingfamiljer och utvisningar av svårt sjuka som inte kan få medicin i sina hemländer. Migrationsminister Tobias Billström har anslutit sig till den hetsjakt som pågår mot romerna i flera europeiska länder när han försvarade utvisningar av tiggare i tunnelbanan.Denna verklighet måste också ha betydelse för hur vi ska kämpa mot Sverigedemokraterna. Vi i Stark är övertygade om att den kampen måste sammanföras och bli en del av en kamp mot alla angrepp mot flyktingar, invandrare, mot arbetare, arbetslösa, sjuka, mot de unga, mot kvinnorna, mot förorterna och mot alla som avviker från normen i deras s.k. värdegrund. För att få med oss majoriteten av folket i den här kampen är vi övertygade om att det antirasistiska motståndet i konkret bemärkelse måste samanföras med hela arbetarklassens kamp – både de avlönade och de oavlönade – för att försvara sig mot högerns attacker. Och denna kamp måste sammanföras med kampen för internationell solidaritet med flyktingar och även med de förtryckta folkens kamp mot underordningen som de rikaste länderna i västvärlden försöker tvinga dem till.Det finns ytterligare en mycket viktig orsak till varför vi måste bygga en rörelse, och göra det nu. I nuläget kan de borgerliga partierna inte regera av egen kraft. De har ingen egen majoritet. Det betyder att det finns en uppenbar möjlighet att det kan bli omval. Vad som händer återstår att se. Vi måste nu hur som helst frammana ett omfattande motstånd från alla håll som gör det omöjligt för Alliansen att inleda någon som helst sorts samarbete med Sverigedemokraterna. Och vi måste också vända oss mot och bekämpa en regeringsbildning som bara innebär en fortsättning på den politik som lagt grunden för Sverigedemokraternas framgångar. Vi måste säga ”vi förtjänar något bättre”, och vi måste i handling försöka bygga en rörelse som gör det här landet omöjligt att styra för de partier som vill fortsätta på denna katastrofala väg.En antirasistisk rörelse kan alltså bli en viktig kraft för att skapa en fördelaktigare situation i händelse av ett nyval. Och med en mobiliserad massrörelse som verkligen kämpar kommer det att bli mycket svårare för rasisterna och högern att erhålla samma stöd som de nu erhållit. En sådan rörelse skulle också ingjuta hopp och vilja till engagemang och verklig solidaritet hos alla de som med rätta känner att samhället är på väg åt helt fel håll. Det är därför vi konkret föreslår följande.Vad vi uppmanar till:Vi föreslår att alla som vill kämpa mot Sverigedemokraternas rasism och den politik som möjliggjort deras framgång skrider till handling – omedelbart.- Vi uppmanar till bildandet demokratiska antirasistiska aktionsgrupper på varje skola, på arbetsplatser, på ungdomsgårdar och inom arbetarnas massorganisationer, partier och fackföreningar. Skärp beredskapen för att kunna mobilisera och agera genom att involvera alla som är intresserade och vill göra något. Organisera överallt där det är möjligt möten där alla intresserade kan göras delaktiga.

- Vi uppmanar alla enskilda som vill bilda eller delta i sådana grupper att lämna sina kontaktuppgifter till Stark. Vi kommer att bistå med tips och råd för hur man kan gå till väga och på så vis bidra med våra erfarenheter, men också föreslå gemensamma protester och aktioner som kan sammanföra rörelsen i handling.

- Vi kommer senare i höst att utlysa ett stort antirasistiskt aktionsforum för alla engagerade. Det här är ett nationellt initiativ, och vi bjuder in alla kämpande krafter ute i landet att samlas på detta forum. På detta forum vill vi öppna upp en demokratiskt organiserad diskussion med alla er som vill vara med för att ta beslut om inriktningen och fortsättningen för vår gemensamma kamp.Kontakta oss och anmäl ert intresse: starkmotrasism@gmail.com