torsdag 5 maj 2011

polis - lika inför lagen?

utan illusionen om att det är möjligt att utse en moraliskt ofelbar elit som beskyddar oss och håller ordning - bör vi inse att poliser inte ska behandlas lika inför lagen.
Den som har befogenhet - är satt i en maktposition - bör granskas noggrannare, dömas hårdare.
Jag säger inte att det skulle vara en lätt uppgift - men det ska fan inte vara lätt! Det är bara bra om en inte orkar ha en sån position länge.

men å andra sidan kanske det e så att den rättvisa rättsstaten är en illusion:
-funktionen/positionen polis; är oförenlig med demokrati


Ka,s;S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar