fredag 30 oktober 2009

ingen liberering via liberalism

Även dem liberala kapitalismen har, om inte so målsättning så, som ständigt krav den konstanta ekonomiska tillväxten (eg. ökad kapital ackumulation - inte utveckling). Varje individ åläggs (genom propriering av allt och enorma mängder moralpropaganda) att vara en del av denna expansion. Liberalismen tillhandahåller alltså inte friheten att själv utforma sitt liv, den tillhandahåller inte frigörelsen från förutbestämda styrande mekanismer
tkh-generator.net - Walking theory, Belgrade based art-theory magazine

tisdag 27 oktober 2009

flyktingar världen över, befrien eder

http://anarkisterna.com/blog/2009/10/26/stang-ner-flyktingforvaret-pa-pagani/

lördag 24 oktober 2009

anarko-visionärt

Jag ser anarkismen, inte som en vision, utan som en strävan; bort från hierarkiskt tänkande, en taktik för att undkomma tävlan om makt och dess hämmande, nedbrytande - mer än ett mål.
visionen måste ständigt förnyas
en fastställd vision är död, ett nostalgiskt minne.

Kass.

torsdag 22 oktober 2009

chomskyish

Daniel Patrick Moynihan, f.d. amerikanska FN-ambasadör uttalar sig i sina memoarer om spelet kring Indonesiens invasion av Östtimor -75 :
Förenta Staterna ville att utvecklingen skulle bli som den faktiskt blev och verkade i den riktningen. Utrikesdepartementet önskade att FN skulle visa sig fullständigt ineffektivt i alla åtgärder det företog sig. Uppgiften föll på mig, och jag genomförde den med icke obetydlig framgång.

ur, Skurktater , Rogue states - N. Chomskykorr

tisdag 13 oktober 2009

Deleuze och ljuset

senaste dagarna har vissa kass tankegångar kretsat kring det Deleuzianska konceptet om 'becoming', tillblivande eller så. han skriver ibland om "pure becoming"
citat: “The paradox of this pure becoming with its capacity to elude the present, is the paradox of infinite identity (the infinite identity of both directions or senses at the same time–of future and past, of the day before and the day after, of more and less, of two much and not enough, of active and passive, and of cause and effect).”*.
citat2: So this pure Becoming points more to a state, which is difficult to define, because of it’s capacity to elude the present.**

här ser jag en möjlig analogi med naturvetenskaplig forskning. detta "pure becoming" skulle kunna ses som ett försök av Deleuze att skapa en beskrivbar version av "becoming", vilket inte lyckats beskrivas.

analogin är då teorin om ljusets vara. det sägs vara både våg och partikel (vilket är en naturvetenskaplig paradox), beroende på om vi tittar eller inte. ljuset verkar vara en partikel så fort vi mäter det, men i övrigt en vågrörelse. en vågrörelse som är omöjlig att se, att mäta, som - "eludes the present"


Kas;s


* G.Deleuze
** blivande mästerkoreograf Seb

söndag 11 oktober 2009

just do it

Today's (enormous amount of) accumulated knowledge is put in a stack
not in use, not put in practise
knowledge is produced, in part for sake of production. as everything else in a capitalist society. the importance is not the need for it, or the potential use of it, but the potential of profit (in case of knowledge - credability = I'm right)

we know so much, but do nothing. despite of Nike's urge

;kass

onsdag 7 oktober 2009

kroppslik

vår kroppslighet söker likna vår omgivning. vi vill att kroppsliga funktioner och fenomen ska ha motsvarigheter runt om oss.
Våra hem och städer har inte det.
Detta leder till ett (själv-)förakt, en rädsla för våra inneboende funktioner.
Det leder till frisyrgelé och allmän övrig avhåring, t.ex.
Det leder i nästa steg till en normaliseringssträvan; både fysiskt och mentalt - en kategorisering av alla mentala normavvikelser som fel - sjukt.

resultat: Ett beteende som är lika platt som en asfaltsväg eller en välspacklad vägg, lika spännande och unikt som en lyktstolpe


:k:a:s:s

tisdag 6 oktober 2009

bli inte representerad

”notions of Becoming can be understood as a critique of notions of Being. Whereas Being is static and fixes identities for all time, Becoming are fluid and dynamic. Representation is all to do with Being.”

G. Deleuzerepresentation måste alltid vara temporär, så temporär som möjligt;
om överhuvudtaget

att vara eller bli, inte en fråga, ingen diskussion, ett lätt val.


Kass.

måndag 5 oktober 2009

till max

The power of the State is manifested in the form of compulsion; it uses force to which the individual has no right to appeal.
In the hands of the State, force is called "right"; in the hands of the individual, it's called crime. Only through crime can an individual destroy the power of the State
-Max StirnerPacifistiska protester kommer precis som militanta dito, bara att tolereras om de inte gör någon skillnad.

kass

fredag 2 oktober 2009

skummaste google sök resultatet nånsin:
http://www.dca.ca.gov/bsis/customer_service/denials/guarddenial_jan07.pdf

sökord. lars dahlen (och en födelsedag..)