fredag 23 juli 2010

totalitet

http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarian_Democracy

intressant avslutande mening:
This is in contrast to a totalitarian democracy, with the state as a total institution, where the individual is truly not free without constant participation in their "democratic" government; and thus, the individual in the totalitarian democracy must be "forced to be free" if the totalitarian democracy is not to become a totalitarian oligarchy.

jag skulle ju då säga, utifrån den här artikelns definitioner, att vi (i Sverige) lever i en totalitär demokrati (inte oligarki, än alltså), men att vår "forced freedom" bara är en illusion. Bestående av ett ständigt växande utbud av individuella val, som alltså inte innebär nån som helst frihet eftersom vi inte har nått inflytande över vilka val som ska göras, och heller inte över vad dom olika alternativen innehåller - alltså illusionen om "konsument-makt".

måndag 19 juli 2010

anteckningar från "säkerhetsspolitiskt forum" Almedals veckan

folkp - fokus på "operativ förmåga" , hur ser ni på att detta är ett uttryck för en självsyn som moralisk överhöghet? som vi var inne på förut med "godhet" . . det ligger en grundsyn på att vi här i civilisationen vet hur andra ska bygga sina samhällen. eftersom operativ förmåga insinuerar att vi ska ingripa utan mandat från de som "vi vill hjälpa" alltså de som blir drabbade av, eller tar emot, hur vi vill se på det, vår insats.
dessutom uttryck som "mer pang för pengarna" understryker en militaristisk inställning, som också går hand i hand, med en macho syn på vad försvar är.
(FP uttryckte under en senare debatt om "Sveriges närvaro i Afganistan" åsikten att vi "måste skapa framtids tro i landet" "...det är därför vi är där".


moderatern: "de bästa vapnen är de som inte används".
hur ställer ni er till på ståendet att vapen, om inte nödvändigtvis till krig, alltid leder till en potential för krig, och eller ett undertryckande av opposition och/eller sociala konflikter.

kd:
mycket av det som exporteras ej vapen utan för goda syften som - säkerhet - kina övervaknings teknik , usa-mexikanska gränsen. kallar ni det här goda syften?
som svar på farhågor om att vapen hamnar där de enligt svensk lag inte ska alltså i konflikt härdar eller hos krigförande stater tyckte KD's utsände att: vi har "hyffsad koll på vapnen"


Kass,

torsdag 15 juli 2010

"politics has turned into only handling the distribution of goods"

"politics is everywhere - everything has a politicality"


Det har satts en prislapp på allt - allting blir tillskrivet ett marknadsvärde*.
det finns dock en samtida strävan att hävda att allt är politiskt/har en politisk dimension.
kombinerat: politiken nästlar sig in överallt, men handlar samtidigt enbart om fördelning av varor eftersom varje aspekt av vår tillvaro idag (kan) sälj(a)s som en vara.

vi kan endast konsumera Faucault's biopolitik, den subversiva potentialen måste erövras

K:ASS,,


*(bytesvärde, för er(oss?) marxister)

måndag 5 juli 2010

to be cool is all we got

,
what is it to be cool?
what is coolness?
I would describe it as:
- a conscious selfconfidence, based on independece from authority/ the ruling powers*.
autonomy** is the only way to be cool.

the left of today can therefor not be, or aim at beeing the ruling power, since it's fuckin' uncool to rule.
and beeing cool is all we got.

KaSs:*a fashion trend, the police, parents, your teacher, behavioral konventions,
**automnoy, maybe described as a state of mutual dependency of subjectivities i.e. forming an autonomous body - a collective subjetivity

fredag 2 juli 2010

du vill ha en lagbok, polis och rätts-(straff-)väsende, eller?

J. Rancière* tolkar vad marx lyckades med - "to set a standard of thought whose resources have not yet been exhausted" - "the notion that the laws and institutions of formal democracy are appearances under which, and instruments by which, the power of the bourgeois class is exercised. The struggle against appearances thus became the path leading to 'real' democracy, where liberty and equality would no longer be represented in the institutions of law and State but embodied in the very forms of concrete life and sensible experience"


jag tänker som så: att rancière menar att marx menar att: den enda lagen vi kommer att behöva är den som förkroppsligas av det kommunistiska sättet att strukturera produktionen, att skapa samhället

vilken enligt mig skulle innebära Anarkism: utan konstituerade hierarkier - en total frånvaro av förtryck, över- och underordningKa;ss


* Jaques Rancière, filosofiprofessor emeritus i Paris - "Hatred of Democracy"

torsdag 1 juli 2010

Schengen~±frihet

skulle vilja säga nått om den dubbelt negativa inverkan på människors möjligheter som (strängare) visumkrav innebär; delvis att det helt enkelt gör det mycket svårare att fly (eller bara flytta..), men också att flyktmetoderna tvingas bli "illegala" ; flykt kriminaliseras. dessutom då att visumkraven är en statlig indikation på att vi bör vara rädda för eller åtminstone ordentligt misstäksamma mot utlänningar. det är alltså en direkt uppmaning till rasism.
dessutom har det även en negativ effekt på 'schengen-medborgares' frihet, då bl.a. ryssland svarat med skärpta regler. en lose-lose situation för människor. vilket visar på lagstiftares "frihet"s hyckleri. det handlar inte ens om "vår" frihet på "deras" bekostnad - utan endast om kontroll - men med "bonusen" att detta system misstänkliggör människor för varandra.

alltså: Schengen politiken märks både i konkreta fall med tragiska personliga följder och genom den ökade främlingsfientligheten i offentlig (och privat) debatt.


(KaSS

saxat från http://www.jesperlindstrom.se/erik/#post399

http://www.youtube.com/watch?v=sW2ZpEmgSz8&feature=player_embedded

Detta är ett av de mest omtalade framträdanden och det mest rörande. I mitten av 80-talet var Cornelis sjuk och ansedd som helt slut. På nyårsafton till 1986, det år som skulle bli Cornelis näst sista i livet, var han inbjuden som gäst av Ulf Lundell och framförde Bellmans Epistel 81 - som samtidigt Thåström hade en hit med - framför en jublande ung publik. När han säger sig att han ”kan sjunga den på utrikiska också” och sjunger sin holländska översättning till publikens klappande i takt.

Det blev en nytändning och ännu en skivframgång med det passande namnet ”I elfte timmen” – förövrigt min första Cornelis-skiva – och sedan ännu en ”Till Fatumeh” som blev klar två veckor innan han dog i november 1987. På dödsbädden skrev han raderna:

Häst utan tyglar som vägen minns – ta mig till landet som inte finns

Vilket jag sagt förr och fortsätter hävda är det vackraste som någonsin skrivits.