tisdag 3 maj 2011

Pressmeddelande 2011-05-02 för omedelbar publicering

Nicaraguansk asylsökande utvisas till Irak


Onsdagen den 4:e maj lyfter ett plan från Arlanda med tvångsutvisade till Irak. Minst en av dessa har oklar identitet, trots att det inte torde vara några svårigheter att klargöra huruvida en man kommer från Nicaragua eller från Irak. Sverige fortsätter att deportera asylsökande till länder med för tvångsutvisning gynnsamma avtal utan att genomföra en tillräcklig utredning av de sökandes identitet.


Tills för en månad sedan jobbade den unge mannen på en känd hamburgerkedja i södra Sverige. När medarbetare på hamburgerkedjan upptäckte att han var en asylsökande som nekats asyl och levde gömd under utvisningshot utsattes mannen för utpressning, blev anmäld, hämtad av polisen och satt i förvar, vilket är ett fängelse för asylsökande som i många fall väntar tvångsdeportation.


Enligt Migrationsverkets utredning av den asylsökandes identitet skulle utvisningen verkställas till Irak. Mannen hävdar dock idag att han fötts och växt upp i Nicaragua, med nicaraguansk mor och irakisk far. Han talar felfri spanska men även en del arabiska. I hopp om asyl säger han sig uppgivit ett falskt, irakiskt namn vid sin asylansökan två år tidigare.


Den sökande har varit inlåst sedan han hämtades av polisen och eftersom han från sin cell på förvaret inte hunnit få fram dokument som bevisar hans identitet och ger honom inresetillstånd till Nicaragua kommer han att tvångsutvisas onsdagen den 4 maj klockan 01:00. Han sänds mot sin vilja från Arlanda till Baghdad, huvudstaden i ett krigsdrabbat land i vilket han helt saknar såväl erfarenhet som kontakter. Detta är inte ett tecken på bristande rutin utan sker i enlighet med rutin.


Svenska myndigheters avtal med Irak är skrivna för att tillåta tvångsutvisning även av asylsökande som inte kunnat identifieras som irakiska medborgare. Enligt avgörande från Migrationsöverdomstolen råder heller ingen väpnad konflikt i Irak, så såvida den sökande inte har individuella skyddsskäl är det bara ett land som alla andra. Dit kan man tvångsutvisa vem som helst - och det gör man med flyg var tredje eller fjärde vecka.


- Aktion Mot Deportation Skåne

- Asylgruppen Lund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar