torsdag 28 maj 2009

Lotta och NMR

en är inte nödvändigtvis rasist för att en hatar en blatte eller en svenne. Rasism är att tillskriva någon personliga egenskaper på grund av denna någons etniska tillhörighet (alltså att tillskriva hela denna grupp dessa karakteristika ).
Detta gäller även så att säga positiva uttalanden som "afrikaner har rytmen i blodet". detta är ett rasistiskt uttalande precis som "Ironiskt nog har flera av de liberala valarbetarna invandrarbakgrund. Därmed är det väl klarlagt att denna organisation inte är vad man utgör sig för att vara." citat från Lotta Edholms inlägg länkat nedan. I textens kontext betyder detta att Lotta menar att NMR(nätverket mot rasism) inte kan vara antirasistiskt om någon medlem på något sätt vänder sig emot någon med invandrar bakgrund. detta betyder att Lotta tillskriver alla med invandrar bakgrund(icke svenskar) att inte kunna vara rasister.
en analys antagligen alldeles för lång för folkpartister, men det gör kanske inte så mycket eftersom de ändå aldrig lyssnar på vad någon annan har att säga, helt i linje med sin den mest opurtunistiska självgodhets befrämjande "ideologi"-snarare idé samling: nyliberalismen
tur för mig att 'folkpartist' inte räknas som etnisk tillhörighet..


politiker bloggen är som ofta väldigt underhållande läsning, tills en återigen kommer på att det är de här som kallas 'folkvalda'

http://www.politikerbloggen.se/2009/05/26/20261/

och nästa

söndag, januari 18, 2009

det blev ingen fortsättning på mitt förra inlägg inatt. natten blev grumlig

när jag nu läste det ser det inte så ofullständigt ut som det kändes då.

jag tänkte istället ta tillfället iakt och outa den långsamma fascismen som ett namn på "den svenska modellen", hela folkhems bygget, dess invaggande i lugn och förtryck.
det här skrev jag någon gång inatt:

Desto mer ordnat något synes vara
desto mindre anledning har vi att klaga
Ju rakare led vi stå i
ju friare är vi

mycket metaforer blir det, men ganska fint. de raka leden läser jag väl själv som alla de formulär från statistiskacentralbyrån som vi alla tillslut passar in i.

mer från tiden då nån såg Gaza

lördag, januari 17, 2009
jag har ett tag nu tänkt att skriva något om Gaza. det har inte kommit ut nått. ungefär lika lite som har kommit ut ur Gaza. eller in för den delen, de senaste två åren.
det direkta jag ändå kommer att skriva om blir våldet, eller snarare hur olika våld kan vara, och att det ibland inte ens är våld längre när jag har tittat ett tag utan bara: helt logiskt.
desperation,
våld i desperation kommer vi aldrig att kunna bli av med. jag skulle hävda att vi inte ens ska försöka bli av med det. att hävda att en människa som lever under förtryck, i ett ockuperat blockerat land, som ständigt ser människor runt omkring sig utan mat, barn utan möjlighet att få lära, sjuka utan vård, har ett val att inte reagera är fel, att ens försöka lugna denna person är fel.
att skylla våld på ondska är lamt, leder knappast framåt. ändå lutar mina resonemang tillslut ofta dit. Det desperata våldet har en plats. En plats, men endast så länge det finns överlagt våld. Våld som föregås av val.

äh, jag får helt enkelt fortsätta inatt...nu ska jag ut på gaotrna och försöka övertyga den israeliska ombassaden om att det är de som har valt våld.

skrev det här under rasande bombningar av Gaza, men kunde varit skriven närsom

söndag, december 28, 2008
vi ser en hel del prov på mod, på vilja till frihet. oundvikligen kommer nu som alltid förr, hela den samlade förtryckarmakten skyndade med alla de vapen de kan uppbåda. Vi pratar om batonger, pepparsprej, vi ser flygbombning och uppradade pansarvagnar, inte ens kapitalistiska medier lyckas blunda helt. men där har vi ända det mest verksamma vapnet mot alla människor som vill tänka själva som inte vill delta i maktelitens korståg, mot kreativitet och liv. det sätt som icke fria media för ut de översta svinens budskap via polis och militär är ett hot mot allt liv.
Ta er tid att leta nyheter, spy upp det de kör ner i våra halsar. lyssna på de som är på plats, inte de som flyttar spelbrickorna.

var redo att få ditt liv tillbaka.

http://palestina.blogspot.com/
http://www.crimethinc.com/blog/2008/12/25/how-to-organize-an-insurrection/
http://www.occupiedlondon.org/blog/
http://english.pnn.ps/

tisdag 26 maj 2009

giftermål utan gift

Kära Livet och Konsten, familj och vänner, våra vittnen.

Vi har samlats här idag för att fira Livet och Konstens inträdande i det äkta ståndet.

Innan ni avger era trohetslöften, skulle jag vilja välsigna er med några ord att bära med er på er resa genom Livet.

Konsten (vänd mot Konsten), i mången rastlösa skepnader har du visat dig för oss: i marmor, brons och trä; på duk, som ljud och ljus; I kroppens rörelser, i dans och ord – och som vore du immateriell, upplöst i luften. Ständigt på väg är du, i blivande, mot en ny skepnad.

För många namn har du burit för att nämna här.

Vi har sett dig, under olyckliga år vanka, än från den ena till den andra, utan att finna någon ro. Som när du slog dig ner hos Teorin, för vilken du endast blev till ett virtuellt objekt för den sanning som denna “verkliga vetenskap” sade sig besitta; och förförd blev du, under ett ögonblick, av Lagen som ville låsa in dig mellan sina pärmar; ett brott mot dina innerligast egna lagar; Innan du ens hade lärt dig gå, ville man dig till att böja knä, du, som ständigt är på väg, mot ännu suddiga livs-former och uttryck ännu utan namn. Du, smältande avtryck I snö, som knappt låter oss röra vid dig med några som helst positiva utsagor, innan du blivit till ånga, bortburen på tövinden.

The Marriage of Art to Life

The Marriage of Art to Life

Tillåt mig därför, kära vän, att med all den anande, trevande osäkerhet som ditt bräckliga väsen kräver säga vad du inte är:

Du är inte en fråga för juridiken och lagen. Denne – din ovärdigaste av alla uppvaktare, som du idag visat inte vara mer värd än din loja lek – denne, hade oförskämdheten, att med order från sin fader kapitalet, försöka infånga dig, du anomali, i sin våldsamma strävan efter att vara allt, och förbli normaltillstånd – ett gödande av sig själv i den omöjliga drömmen om ett förblivande mot tidens ström av oupphörlig tillblivelse. Det är en stor skandal att tanken ens föddes, föreställningen om ett dylikt tillbakavikande hos konsten inför lagen. Lagen känns alltid igen, den är vår alldaglighet, konsten när den verkar som konst är uppöppnandet av något främmande, en rörelse i livet som om lagen inte vore där, ett upplåtande av andra, möjliga former.

Ja, detta är i sanning en lycklig dag, föreningen mellan er båda, Livet och Konsten. Eller, kanske skulle vi säga återförening.

Hamann sade en gång, “poesin är människans modersmål”. Här avser vi inte med ordet poesi uteslutande diktkonsten, utan detta ord rymmer – om vi faller tillbaka på dess grekiska ursprung, poeisis – alla våra göranden och låtanden. I grunden var ni en och densamma innan ödet skiljde er åt, frestade er med annat; för att idag åter komma hem, I varandras armar.

I denna mening, Livet, har du aldrig vikit av från Konstens sida, utan stått den bi och troget tjänat den under dess irrfärder, I skymundan, I kärlek, I lidande, men idag är också dagen för ditt erkännande.

Mången gång, Konsten, har du liksom strävat efter att frigöra dig från din hälft; lösa dig, frälsa dig från livets vedermödor, men med den märkliga önskan om att göra detta ännu med livet I behåll. Men detta var då du ännu inte upptäckt din kärlek till Livet, och Livets kärlek till dig.

Ja, återigen, detta är I sanning en lycklig dag, återföreningen mellan er båda, Livet och Konsten.

Och låt nu detta nu bli känt!

Om någon har något att invända är tiden för detta nu, annars må du för alltid tiga…

För fram ringarna!

I närvaro av vittnen, familj och alla ni övriga:

Tager du, Livet, till att älska I nöd och I lust, Konsten och vara Konsten trogen tills döden skiljer er åt?

Tager du, Konsten, till att älska I nöd och I lust, Livet och vara Livet trogen tills döden skiljer er åt?

Härmed förklarar jag er för äkta makar (kyss)

Glöm nu aldrig det löfte ni givit varandra.

Och jag vill även säga till dig Stockholm, besinna Ert ansvar inför dessa bådas kommande släkten, vars avkomma, det vill säga, varje blinkning eller viftande på höften; varje ord som födas vid varje människas läppar. I vissa fall har denna avkomma kommit att kallas arbete, för vilken vi erhåller en lön, men oftast inte. För denna avkomma, den skönaste, vilket nu borde stå klart, vore det därför inte för mycket att begärt att förse med ett skäligt barn- och bostadsbidrag! Än mer! Vi kräver vår stats fromma tillbedjan och offervilja inför oss, för som Hölderlin skriver “utan kärlek till skönheten … är varje stat ett torrt skelett”.

Edit:
Copyriot skriver om Pepp March och Immaterial

söndag 24 maj 2009

tänk

http://www.youtube.com/watch?v=bqHMILrKpDY&feature=player_embedded


http://blog.tate.org.uk/turnerprize2008/

ja e nog(a) ateist

söndag, november 09, 2008

Aktuellt humör: bedövad

jag drunknar periodvis i det fria kulturlivets utbud. tänk om kultur inte skulle vara vingklippt censurerat nertryckt. om inte massproducering å den allmänna inplastningen skulle minska och likrikta utbudet, göra det möjligt för alla att uppleva samma saker. då skulle jag slitas varje dag mellan så mycket bra som jag verkligen vill se, skulle inte ha tid med nånting annat än att välja bort fantastiska upplevelser. tacka gud för kommersialismen!

lördag 23 maj 2009

fundera på den

fredag, oktober 24, 2008
är intet före och efter döden olika?
är 'ingenting' svart eller vitt? ett vitt ark eller en svart rymd
svaret på det borde också besvara:
är handlingar/existens ljus eller mörker?Äkthet, det som känns genuint, är inte något hittat "sig själv" utan endast en -äkta/genuin/till klarhet stark- fascination för sina egna strävanden

torsdag 21 maj 2009

bra sagt

fredag, oktober 24, 2008
politik ska inte vara konsten att regera, eller regeras utan konsten att leva tillsammans i ett samhälle. Makten ska inte utgå från folket, den ska stanna hos folket

/ur en fin text jag läste nångång

onsdag 20 maj 2009

efter ESF malmö

fredag, oktober 17, 2008
Att stå och klaga över tre spruckna glasrutor efter manifestation där mer än 10'000 människor deltagit är helt sjukt. Att det dessutom är en "folkvald" politiker i en riksdagsdebatt som hävdar att detta måste stoppas!, med krafttag från ordningsmakten innan det leder till större tragedier, ger det ännu fantastiskare dimensioner.
En liknelse kunde vara att om 10'000 pers samlas för att ha skoj och spela fotboll tillsammans, klaga på att gräset slits och man borde ingripa med krafttag mot detta oansvariga lekande innan hela jorden är skövlad.
Men det skulle inte räcka för att beskriva denna skymf mot kreativitet, gemensam handlingskraft och livet som helhet.
Att inte lovprisa ett forum där över 40'000 människor från hela Europa (inte bara fort EU) deltar, för att lära dela erfarenheter och tillsammans spåna på idéer för vår gemensamma framtid; det visar på en outsäglig brist på respekt för andra människor, deras liv och åsikter. Även aristokratins enorma kontrollbehov och förblindande snålhet lyser igenom.
Att sen en kreativ person som vägrar följa kommersialismens motorväg åt helvete, i sin frustration över att inte bli hörd eller tagen på allvar, ger sig på fysiska symboler för det Bankväsen, storföretagsamfund och börsknösar som utgör det finansvälde som suger ut, badar och sörplar i sig hela världens rikedom och flott, och torkar sig om munnen med sedlar, i större och större buntar, i påhittat astronomiska valörer;

det är inte konstigt

hästskit ska de ha

måndag, oktober 13, 2008
En av högerns favoritteser är
att om man bara gynnar de rika
så kommer det alla till del
De rikas inkomster sipprar så småningom
ned genom hela samhället


John Kennet Galbraith döpte den här
tanken till Hästskit-teoremet
citat:
Om man ger hästarna tillräckligt med
havre

så kommer en del av det att så småningom
hamna i hästspillningen
och ge föda åt sparvarna

tisdag 19 maj 2009

no borders

försök inte bygga broar
riv murar

varje gång någon hoppar över en mur
eller klättrar över ett stängsel
minskar dess inflytande över världen
varje gång ett stängsels eller murs dragning upprätthålls
stärks dess grepp om vår verklighet
för de som tycker att murar, stängsel och avgränsningar ska styra oss och världen
är det bara att fortsätta som de gör
för alla oss andra gäller det att ta varje tillfälle, beakta varje möjlighet att använda de sprickor som finns
klippa upp stängsel och spränga murar

this is the Guy

måndag, oktober 13, 2008

Aktuellt humör: urlakad
Det ekonomiska system som bygger på isolering är en rundgående isoleringsprocess. Tekniken är grundad på isolering och den tekniska processen isolerar i sin tur. Alla skådespelets utvalda nyttigheter - från bilar till TV- är också dess vapen för att ständigt förstärka "den ensamma massans" tillstånd av isolering.
-Guy Debord

man kan mycket väl invända att hans teknikfientlighet är bakåtsträvande och inte särskilt radikal..men on* får ha i åtanke att texten skrevs före datorernas genomobrott, som är en helt annan typ av teknik. Där on visserligen ofta sitter själv, men där information inte bara går i en riktning.
Dessutom tycker jag att hans texter på ett inspirerande torrt sätt belyser den illusion av frihet och gemenskap som bilen säljs på och det inbillade deltagande som finns i TV-tittande.

*ett könsneutralt alt. till "man" som jag just importerade från franskan

söndag 17 maj 2009

ja den här blir ju aldrig inaktuell. tyvärrrrr

onsdag, oktober 08, 2008
Staten Å Kapitalet, "allsång mot högern"- slagdängan är ju jävligt bra.
och att de sitter i samma båt kan ju aldrig varit tydligare än nu.

låt det vidriga spekulationsfinanseriet gå under. att "rädda" det med skattepengar är ju skrattretande absurt.

totalt

tisdag, september 30, 2008
Anarkistisk intervenering i självorganiserad kamp skulle gå ut på att uppmuntra alla dessa kännetecken, att blotta och aktivt motverka all rekuperation – ointressanta fack- och partipolitiker och andra politiker oavsett deras ideologi – att uppmuntra rörelse mot permanent konfliktualitet med fienden och en praktik som bygger på attack (vilket innebär vägran att förhandla och kompromissa med makthavarna); med andra ord, att uppmuntra spridningen av självorganiserad revolt inte bara kvantitativt, utan huvudsakligen kvalitativt, mot ett totalt återtagande av alla livets aspekter* . Och detta är ett i grund och botten anti-politiskt projekt, ett där den exploaterade klassen upplöser sig själv som klass, och vi också upplöser oss själva som anarkister i meningen att vi finner oss själva som självbestämmande individer och utvecklar våra liv tillsammans i fria sammanslutningar med andra självbestämmande individer.

Venomous Butterfly Publications


* boldat av Love själv

estetiskt motstånd!

lördag, september 27, 2008
-Varför skulle vi vara rädda för att dö, då det inte gör oss bestörta att vi inte fanns till innan vi föddes.
Ayshmann i Motståndets Estetik, Peter Weiss

lite funderingar

lördag, september 27, 2008
En mycket öppen och generös attityd till "den andre" ..eller andra.. motverkar intimitet

det intima exkluderar

helt klart en surrealist

torsdag 14 maj 2009

ja, igen då..

fredag, september 12, 2008

Aktuellt humör: argumentativ
Den rena kapitalismen är färg- och könsblind. Det finns alltså ingen särbehandling p.g.a. etnicitet eller kön eller ens sexuell tillhörighet.

Vem som helst kan förtrycka, vem som helst

ett kärt ämne

onsdag, augusti 13, 2008

Kategori: Religion och filosofi
Kapitalism kräver ständig expansion
Imperialism är ständig expansion
Iran nästa? Georgien var ju nästan hemma, men väck inte den björn som sover!
vad gör kapitalismen när den inte kan expandera mer å sprida sin vision om firhet och demokrati?
den går under

onsdag 13 maj 2009

tog reda på endel..men det e ju skitsamma. vi fick ju som vanligt inte va med å bestämma

fredag, juli 18, 2008

Aktuellt humör: dimmig

sitter och forsoker forsta mig pa vad lissabon fordraget handlar om..for sant far man ju leta upp sjalv, det ar aldrig natt viktigt som trycks upp i ansiktet pa en, stort pa stan eller ner i brevladan. det later ju bra endel de skriver om det, men val hemma i svedala igen ska jag allt ta mig igenom hela fordragets utdragna text, ta tag i mina medborgerliga skyldigheter, eller natt.

läs och sprid det, jag vetifan vad det handlar om, men det angar oss alla

söndag, juni 01, 2008

Aktuellt humör: begrundande
Kategori: Nyheter och politik
Hur länge blir vi kvar i Irak?
John the old man McCain: hundra år kanske, det e ok, så länge Irakierna står för förlusterna.
ännu ett citat från en kommande storpolitker: USA ska i framtiden bli mindre beroende av olja,... ..."så att vi slipper skicka våra söner och döttrar att strida i mellanöstern." han försvarade senare sitt uttalnade med att han syftade på Gulf kriget 1991, som handlade om olja ..."inte det här kriget"

våra ledare ska inte stå ensamma!

our leaders will not be alone: http://www.youtube.com/watch?v=7UNml8vB-xQ&NR=1

tisdag 12 maj 2009

den här e skoj, eller a ganska fet iaf

söndag, juni 01, 2008

Aktuellt humör: äventyrlig
Kategori: Nyheter och politik
Det är allas vårt ansvar att kämpa mot diiplomatisk överhet (all annan överhet också för den delen). En pubertal maktlek på "högsta nivå" har fått mig tvungen att söka mitt ryska visum i Danmark.. nu e allt klart på den fronten iaf. från östfronten föga nytt.
Dessutom har ju svinet Condie Rice gjort ett "stats besök" på "FN" konferansen om Irak kriget..eller nej just det, närvaron i Irak. Språkats lite med allas vår krigshetsande, till bristningsgränsen självgoda, "Peace is my proffession" till utrikesminister. även om det verkar som hans blick "med världen som arbetsfält" inte särskilt ofta verkar ta sig längre än till att leta fläckar på sina fläckfria glasögon. Gör den det, står där antagligen en spegel.

måndag 11 maj 2009

old news, men tragiskt aktuellt

onsdag, januari 02, 2008

Aktuellt humör: avgudad
Kategori: Nyheter och politik
"risken för lagföring/trakasserier är ytterst minimal så länge en homosexuell relation sköts med diskretion"
- Svenska Ambassaden i Teheran

Det här uttalandet grundar Migrationsverket sin bedömning, att skicka tillbaka homosexuella flyktingar från Iran, på. Frågan är var svenska ambassaden i teheran egentligen befinner sig..
trots hård censur får ju till och med vi i Sverige höra talas om steningar, och andra påhittiga dödsstraff, av personer vars brott är att vara homosexuella i Iran

den här redigerade jag lite...

onsdag, januari 02, 2008

Aktuellt humör: inspirerad
Kategori: Nyheter och politik
Demokratifientliga åsikter bör inte tystas av repression, utan krossas av de totalt överlägsna demokratikrafterna; folkopinion, media, konsten. finns inte de, är då det samhället värt att försvara med våld? eller borde det självt störtas?

söndag 10 maj 2009

sticker emellan med lite nytt från balkanistan

Title: Sarajevo Khamsa

Year: 2009

sarajevo khamsa

(click on the image)

Medium: digital print

Minimum size: 100 x 70cm

"Social stigma is severe social disapproval of personal characteristics or beliefs that are against cultural norms. Social stigma often leads to marginalization."

When applied to entire groups, regions or cities, social stigma becomes an ideology, a doctrine resulting with cultural politics, ideological mapping, ghettoizing, marginalizing, pauperizing, ethnic cleansing, concentration camps, genocides and destruction of entire populations, cities/parts of the cities.

This particular "social stigma" derives from Eurocentric Orientalist and social Orientalist constructions and perceptions of the Other whose culture and spirituality is perceived and portrayed as inferior, backward, primitive, non-European, non-Western, or non-Christian - therefore a possible threat.

Once alienated from the European soils, demonized and stripped of its humanity, the Other can be terminated and erased from the ideological map of Europe together with its cultural, political and economic centers. Sarajevo, (nicknamed "Northern Damascus" by some Western visitors during the late 19th and early 20th century ) has always been and to some is still more than a symbolic center of "the European Other".

For centuries, the Damascus rose (Rosa damascena) has been considered as being a symbol of beauty and love. Read more about the The Sarajevo Rose here. http://en.wikipedia.org/wiki/Sarajevo_Rose


En Love-klassiker! jag tycker den e bra iaf

lördag, september 15, 2007

Kategori: Nyheter och politik

Är det bra, med ärftliga privilegier, ärftlig makt?

Hur kan vi acceptera att vi ärver en av de mest priviligierande titlarna som finns, den ger rätt till land, skydd, vård, välfärd. Vi låter en och annan upphöjas, men bara om det är väldigt synd om den och vi känner oss givmilda, och denna lyckliga på alla plan blir en av oss. Vi delar dåtidens adels förakt, i föreställningen om tillståndets självklarhet.

Jag har ärvt min titel Svensk.

tänk, de var bra redan då!

söndag, september 02, 2007

utopi - grekiska; ou topos. ickeplats eller ingenstans

En kan se tanken om ett samhälle fritt från förtryck och hierarki som en anarkistisk utopi, eller så kan en tvärtom kanske se det som den enda hållbara vägen att gå om människan ska ha en realistisk chans, eller ens en framtid. Vi kan inte vänta, det måste till radikala förändringar på de ekologiska, ekonomiska och sociala planen. Sammanhangen ter sig cyniskt tydliga: marknadskrafterna expanderar och växthuseffekten ökar, öknarna brer ut sig och människor svälter och tvingas migrera.

Det handlar om att bryta ned komplexa sociala sammanhang i överblickbara bitar så att människor kan delta i beslutsprocesser som rör dem själva och kan lösa de problem som uppstår rakt på. Inte på ett abstrakt och komplicerat sätt som kräver experters vägledning utan på ett barns direkta, fördomsfria och i positiv bemärkelse naiva tillvägagångssätt.

Politik innebär då inte konsten att regera eller regeras utan konsten att leva gemensamt i ett samhälle. All makt utgår följdaktligen inte från folket, den stannar hos folket.

www.anarkisterna.com

dubbel JJ igen

onsdag, augusti 08, 2007

antingen är lyxen en följd av rikedomar, eller också gör den dem nödvändiga, den korrumperar den rike och den fattige på samma gång, den ene genom ägandet den andre genom begäret.

Jean Jacques R.

ett helt klart kommentarbehövande citat:

onsdag, augusti 08, 2007

Kan frihet bara bevaras med hjälp av slaveri? Kanske. Ytterligheterna berör varandra. Allt som inte ligger i natruren har sina nackdelar, medborgarsamhället mer än något annat.Det finns situationer så olyckliga att en bara kan bevara sin frihet på bekostnad av andras frihet och att medborgaren bara kan vara fullsändigt fri om slaven är fullständigt slav. Ni moderna folk har inga slavar, men ni är slavar, ni betalar deras frihet med er egen. Det tjänar ingenting till att ni skryter med att ni föredrar detta, jag finner mer feghet än mänsklighet i det.

J.J. Rousseau

det var som sjutton vad jag funderade

onsdag, juli 25, 2007

hm, existensialister menar att människan inte i sin rena subjektivitet inte någonting. Existensen är handlingarna, det finns ingen essens, inre fast del av människan. Existensen föregår essensen. Före existensen, att finnas till, ha utsträckning, finns inget. Vi är alltid i en ständig relation till sig själv, till sitt förflutna, till sin framtid.

försökte här hitta en åttonde dimension, men den verkar flyta ihop både med "medvetandet" och "Nirvana, (den allomfattande eller vad jag skrev..)"

shit, I went for it

lördag, juli 21, 2007

fortsätter här på samma spår som förra inlägg,

Buddhismens Nirvana, utslocknandet- målet för all mänsklig strävan, har ett delmål i att vara "bara medveten" inte medveten om ngt. om detta är möjligt, skulle det då kunna vara en sjätte cirkelformad dimension, som i sin fulländning uppgår i Nirvana, en sjunde allomfattande dimension.

got seven - three to go

två år gamla funderingar..

lördag, juli 21, 2007

Aktuellt humör:conscious

Det är svårt att bara vara "medveten", vi är alltid medvetna om något, vi kan heller inte vara medvetna om vårt eget medvetandevilket skulle kunna förklaras av att medvetandet är en riktning. En riktning kan inte peka på sig själv. En kan ifs. vara "vid medvetande" men det är bara en betraktelse utifrån och har väl knappast nånting med Medvandet att göra...

Fysiker har hittat en ganska väl fungerande formel för de så kallade supersträngarna som ska vara alltets minsta. ett problem är att formeln förutsätter tio dimensioner, men de har inte lyckats hitta fler än rumtidens fyra allmänt kända(rummets tre, och tiden). Kan det vara så att medvetandet är en femte dimension? alltid pekande, men utanför rumtiden. got five - five to go

min idol asså!

isdag, juli 03, 2007

Aktuellt humör: rastlös

Who controls the past now controls the future
Who controls the present now controls the past
Who controls the past now controls the future
Who controls the present now?

/Zack de la Rocha

lite Rage!

tisdag, juli 03, 2007

Aktuellt humör: kreativ

Transmission third world war third round
A decade of the weapon of sound above ground
No shelter if youre looking for shade
I lick shots at the brutal charade
As the polls close like a casket
On truth devoured
Silent play in the shadow of power
A spectacle monopolized
The cameras eyes on choice disguised
Was it cast for the mass who burn and toil?
Or for the vultures who thirst for blood and oil?
Yes a spectacle monopolized
They hold the reins, stole your eyes
All the fistagons the bullets and bombs
Who stuff the banks
Who staff the party ranks
More for Gore or the son of a drug lord
None of the above fuck it cut the cord

Contact I highjacked the frequencies
Blockin the beltway
Move on DC
Way past the days of bombin MCs
Sound off Mumia guan be free
Who gottem yo check the federal file
All you pen devils know the trial was vile
Army of pigs try to silence my style
Off em all out that box its my radio dial

It has to start somewhere
It has to start sometime
What better place than here
What better time than now

All hell cant stop us now

lyrics: Guerilla radio/ R.A.T.M.


börjar ganska dystopiskt men det tar sig, i vågor..:

tisdag, juli 03, 2007

Aktuellt humör: gramse

-E du så naiv att dutror att du kan förändra nått?

-Vi (syftande på vanliga människor) bestämmer ingenting, det e ju de där uppe.

/ Polis, vid demonstration mot sexism. i Sverige våren 2007

Anarkin är den enda vettiga levnadsformen, men eftersom människan inte är vettig förväntar jag mig inte att det nånsin kommer fungera.

jag importerar nu manuellt min blogg från myspace...

nu kör jag! helt KASS