söndag 26 februari 2012

exhaling (with) Pan

How do we slow things down? how can we prevent panic*,

can we introduce sabotage as content, not only method? That is to say not only to intervene in order to change, but to enjoy the stillness meanwhile.


*exhaust 'ic' from Pan: see video digest nr1 with Bifo at http://psychicwarfare.se/

lördag 25 februari 2012

immaterial exploitation

The capacity of the human intellect to expand reality* - through desire.
This is what is and has always been exploited under capitalism.

kass


*reality, as the common understanding of, and play with, our surroundings/life

söndag 19 februari 2012

lås dörrn

det kan vara bra att ha en dörr låst
..ifall en skulle få besök av uniformsidioter
med uniformsidioter menas polis och nazister
övriga uniformerade hjälper inte lås mot

som om lås skulle hjälpa mot brevlådebomb?
lr mot snut?
fattar inte


kass

tisdag 14 februari 2012

förföljelse pga ursprung...

...är förbjudet enligt svensk lag.
du får tex inte slå någon pga att den är från blekinge, eller slänga ut någon från en restaurang pga at den är från mexiko.
Men den svenska staten får sätta dig i fängelse utan rättegång eller ens brottsmisstanke. Svenska staten får droga dig och sätta på dig handfängsel, hyra flygplan och flyga de (med dig i) till livsfarliga platser. svenska staten får med våld tvinga dig att lämna ditt hem och ditt liv.

pga att du inte kommer från sverige


KASS

måndag 6 februari 2012

fantasier om myter

jag tänker att det går att skilja på mytbildning som: ett subversivt* och gemensamhets-skapande fenomen - och ryktesspridning, som tvärtom är splittrande och konservativt.
rykten smittar, och muterar. förs vidare oreflektera och ofta förvrängt
medan myter resonerar** hos mottagare och kräver ett visst mått av igenkännning/identifikation för att kunna sändas ut igen, och då snarare påbyggt, utmejslat, med egen erfarenhet snarare än förvrängt.
rykten kan bara sänka, och då gärna enstaka individer; även om det är ett positivt rykte så möjliggör det inget annat än förvänting på att uppfyllas medan mytbildning är mindre specifik/konkret och kan då möjliggöra utrymme för annat än vad myten faktist hanldar om eller grundar sig på.

kass


*eller åtminstone skapande av förändrings potential - inte nödvändigtvis bra förändring; tänk det nya arbetarpartiet som har en lååång historia av fantastisk kamp för minoriteter och mot orättvisor, en myt som ger utrymme att göra typ precis tvärtom.

**resonans, när nånting sprids MED hänsyn till de separata mottagarnas och sändarnas inre logiker. läs gärna i "Det stundnade upproret" - "the coming inssurrection" https://tarnac9.files.wordpress.com/2009/04/thecominsur_booklet.pdf

fredag 3 februari 2012

civilized morality

Murray Bookchin, qoute on the patriarchal moral of early 'civilization':
But patriarchal morality reduces woman not merely to a generalized Hegelian other who must be opposed, negated and contained, as Simone de Beuavoir emphasized a generation ago; it particularizes this otherness into a specific hatred of her inquisitiveness, of her probing subjectivity and curiosity. Even in denying woman's "being in her own right" man affirms it by damning Eve for responding to the serpent, Pandora for daring to open the box of afflictions, and Circe for her power of prevision. A gnawing sense of inferiority and incompetence stamps every aspect of the newly emergent morality: evil abands everywhere, pleasure and the senses are deceptive, and the chaos that always threatens to engulf the kosmos must be constantly warded off lest nature reclaim "civilization", Ironically there is no denial, here of woman's subjectivity but a shrieking fear of her latent powers and the possibility that they may be stirred back in to life again.
M.B. "Ecology of Freedom" p.194

it is also ironic then that "civilization" claimed to be investigative, based on knowledge..not beliefs. so civilization is then a project to get back to even before "nature", before knowledge was possible. By organizing knowledge through one perspective we should then get back to before chaos - hm, maybe we're getting there - since a single perspected world actually does make knowledge impossible...
;
KaSs