torsdag 21 juli 2011

En neo- inte post- kolonial nutid

det de 'före detta' koloniala staterna har gjort är att släpa ifrån sig den formella "demokratiska" makten, men först efter att ha gjort den värdelös* - eller snarare reverserat dess användbarhet.
Genom att överföra makt från de koloniala statsapparaterna till kapital, har exploateringen kunnat fortgå oförminskat - nu i namn av att "för deras bästa" komma med (marknadens) frihet istället för civilisering - vilket ifs fortfarande förekommer i krigsretorik..
De "befriade" folken lämnas med en stat utan makt, som då istället för ett administrativt organ för 'folkvija' blir ett självgående maskineri för splittring - kamp om illusionen av makt och inflytande.

Kass*genom t.ex. att friställa riksbanker så att de står utanför parlamentarisk kontroll vilket omöjliggjort progressiva ekonomiska reformer och istället blivit tvingat till beroende av IMF mfl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar