fredag 30 april 2010

nu e det vår! övervakning e så 1984!

släng alla som vågar komma ut ur sina vinteriden i fängelse!
kass:

ps. övervakning e så 1984!
ps2. att protestera mot den e tydligen ganska 1974...

måndag 26 april 2010

folkomröstning och ny beräkningskalkyl

det kommer att bli folkomröstning om "förbifart stockholm".
men då måste vi först välja "rätt" regering
sen hoppas på att de håller det dom lovat

Att kostnaderna för vägbyggen alltid överskrider det beräknade är väl känt (till den grad (er-)känt att till och med vägverket räknar med det... ..), men om ett sånt här beslut tas odemokratiskt och i strid med både forskning och folkvilja så måste även kostnader för sabotage* räknas in.
Även kostnaderna för försöken att motverka sabotage bör räknas in: vaktbolag och förstärkt polis.
här ska också uppmärksammas det mänskliga lidandet som övervakning av sitt arbete och blåtta åsynen av polis innebär./kASs;*de sabotage som är en ofrånkomlig konsekvens av det pågående förfarandet, manifesterandet av den sanna och absoluta kraften i viljan att ta beslut kombinerad med medvetenhet om att beslut går att ta - materialiserad till arbetsvägran, hel eller fragmentarisk, både inom byråkrati och bland "leverantörer"nas arbetsstyrkor, samt konkreta försenings och förstöringsaktioner från andra intresserade grupper.

lördag 24 april 2010

staten är inte frivillig

Stater uppstod inte genom att ett (stort eller litet..) gäng människor tillsammans bestämde sig för att avhända sig sin autonomitet till en gemensamt vald/skapad centralstyrning - för skydd mot utomstående faror och för effektivisering genom gemensam produktio/tillhandhållande av service.
såna sammanslutningar har tvårtom konstant förbjudits av det som senare blev staten.

Dagens stat är en arvinge i, rakt nedstigande led, till en utifrån/uppifrån (likt en maffias "beskyddar" verksamhet) påtvingad maktstruktur. genom att påhända "kungens" eller "kyrkans" fiender på "folket" och därmed skapa detta behov av skydd, skapades det beroendeförhållande som fortfarande idag är gällande. Endast senare (genom kamp underifrån) har staten börjat tillhandahålla service (börjat "tjäna folket"), men utformat den så att dess huvudsakliga funktion är förstärka och cementera beroendet - och inför en ett alltmer "lärt" "folk" legitimera maktkoncentrationen/monopolet.


kass;;

fredag 23 april 2010

Släpp fångarne loss!

För att det är vår och ingen bör se solen genom ett galler över en
rastgård.
För att det inte går att lösa sociala konflikter genom att låsa in
symtomen.
För att fängelsesystemet gång på gång har visat sig vara ett enda
stort misslyckande.
För att konceptet kriminalvård är ett feltänk och ett hån mot alla som
utsätts för det.
För att frihetsberövandet slår mot den drabbade, hennes anhöriga, barn
och bekanta.
För att brottsligheten inte ökar – men allt fler människor spärras in
på allt längre straff.
För att kriminalvården skapar goda, institutionaliserade fångar eller
yrkeskriminella med allt bättre kontakter – men inte aktiva
samhällsmedborgare.
För att ingen är riktigt fri så länge fängelser, häkten och
ordningsmakt hotar den som avviker från normen.
För att trygghet och säkerhet skapas genom jämlika relationer mellan
människor – inte genom ökad kontroll, övervakning och superfängelser.
För att politiker lägger resurserna på hårdare tag för att visa sig
handlingskraftiga – trots att de vet att det är pengar i sjön.
För att fängelsesystemet inte förhindrar brott utan tvärtom ger upphov
till återfall och hat.
För att vi får det samhälle vi förtjänar – avhumaniserar vi människor
och spärrar in dem som boskap så ökar spänningarna och motsättningarna
mellan olika sociala grupper och klasser.
För att den kapitalistiska jakten på makt och profit kan innebära en
karriär på den fria marknaden för några få – men en flerårig volta på
kåken för många.
För att det är det ojämlika och segregerade samhället som är det
egentliga brottet – och det åtgärdar vi inte genom längre straffsatser
utan genom ökad gemenskap, organisering och kamp.

/ABC Stockholm
http://anarkisterna.com/abc

lördag 17 april 2010

http://www.damirniksic.com/images/Tarzanazaniceland.swf

fredag 16 april 2010

Hat

Do I hate?
Yes
with the information I got
with the experiences I got
I would be mentally ill if I didn't
but
my fight is not to spread it
to put or use it on someone else

my fight is to rid the world of the cause of my hatredKaSs;:

tisdag 6 april 2010

fight for our life

My fight is not to win the majority or "everyone" for my cause.
My fight is to disable authorities that makes it impossible for people to do their causes,
to live their desires


repress is a part of
repressentative,kasS

fredag 2 april 2010

offensiv media taktik..

Because of it's imperative principal, corporate media cannot ignore a bombing as easily as it can ignore a peaceful protest. And even though the media will slander such actions, the more images of forceful resistance people receive through the media, the more the narcotic illusion of social peace is disrupted. People will begin to see that the system is unstable and change is actually possible, and, thus, overcome the greatest obstacle to change created by capitalist, media-driven democracies.

Peter Gelderloos ,
How non violence protects the state