torsdag 25 februari 2010

moral?

If one think that this world needs a change
if one sees that our society is a system of self generating exploitation - fear, and ever growing control mechanism (most internal to the welfare state),
then it must be immoral to strengthen or in anyway uphold this system or contribute to this society.
So, then it is immoral to follow any of the existing morality


;kass

onsdag 17 februari 2010

en sjuk minister behöver vård - kanske på malta

Tobias Billström säger idag på till Rapport att han inte vill ha ens ett temporärt stopp för utvisningar av ensam kommande flyktingbarn till Malta. Han anser att det är prioriterat att få Maltas regering att "satsa mer" på sin flyktingmottagning, och att ett stopp för avvisningar från sverige skulle kunna vara kontraproduktivt, då det skulle kunna få maltas regering att inte ta tag i sina problem om flyktingtrycket minskade. förutom det helt ologiska i resonemanget(fast billström kanske utgår från sigsjälv, som skulle skita totalt i hur flyende människor mår och har det, om folk bara slutade påminna honom), så är alltså faktum att "vår" migrationsminister använder unga människors liv för att skapa påtryckningsmedel mot maltas regering för att de ska genomföra reformer - för barnens bästa

tisdag 16 februari 2010

det gemensamma

Kass har nu lagat sin dator, enbart med hjälp av ubuntuforums och pendrivelinux.com

det är ett utmärkt exempel på direkt användning av det gemensamma*, före och bortom offentligt och privat, alla handlingars produkters tillstånd före de har approprierats av stat eller kapital. allt som finns och görs tillhör det gemensamma tills någon eller något hävdar äganderätt till det, alltså begränsar alla andras tillgång till detsamma som detta något/någon anser sig ha ensam rätt att ha tillgång till.


kass, är bra*begrepp så som det formuleras i Porslinsfabriken av Antonio Negri

lördag 6 februari 2010

facebook, youtube osv.

some are paying
someone is profiting

non of them are working
Kass,

Ensamheten är stark idag

ensam kan endast vara relativt stark
starkare än någon annan,
en styrka som har förtryck som enda möjlig överlevnadsstrategi

kollektivet kan vara starkt i sig
inbördes bekräfta sig självt och individerna i det

genom att bekräfta gemensamt beroende kan vi bli av med liberalismens illusion om individens autonomitet


kasS ,

svar på tal signerat Ingen Människa är Illegal på Tobias kluvna tungomål

svar på tal signerat Ingen Människa är Illegal på Tobias kluvna tungomål : http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article6531676.ab#abArticleLike

å den som trodde nått annat än att det kapitalistiska systemet går hand i hand med den djupast rotade rasism kan titta efter i kommentarerna.


Kass;

tisdag 2 februari 2010

;

semikolon är tokfint

den e liksom mer än ett komma
innehåller en upphöjdpunkt; som för att lätta upp det avslut som den inte är
ingen vet riktit hur den får och inte får användas till
den haltar till meningar, men hjälper också i sig haltande meningar att bli komma vidare.
möjliggör kronologiska omkastningar, flörtar ;) liksom med, det ofullständiga, med viljan att lägga till eller vrida till,

kASs;