onsdag 9 maj 2012

Reglementet

Vi inser att den fria och långsamma tanken är och alltid har varit avgörande för mänsklighetens utveckling.

Vi skräms när samtidens strömningar trycker vinstideal på processer som ovillkorligt måste vara fredade. Där heder kuvar för hets slaktas storverk och möjligheten till en genomtänkt framtid.

Vi fridlyser härmed skapandet och bokför nedan rådande reglemente över tänkandets och konstens nödvändiga integritet.

Vi noterar vilka människor och vilket tyckande som samtiden ger medialt utrymme. I skuggan av detta inser vi det absurda i att glädjas åt offentligt erkännande. Tusen likes betyder ingenting. Vårt projekt är större än uppmärksamhet.

Vi vägrar ivra vårt personliga varumärke. Vi är inte rädda om vår position, vi är rädda om vår verksamhets autonomi.

Vi letar aktivt efter chanser att lyfta fram andras verk och texter. Vi ställer oss med stolthet i skuggan när någon annans produktion är bättre än vår egen.

Vi säljer under inga förutsättningar ens ett korn av vår kreativitet till reklambranschen. Vi tar hellre dåligt betalda och anonyma jobb än lånar ut våra hjärnor till ändamål vi inte helhjärtat står bakom. Vi torgför ingen annan hållning än vår egen. Vi jobbar aldrig för Timbro.

Vi inser att konstnärskap och entreprenörskap är oförenliga och att de så, i alla lägen, ska förbli.

Vi låter skapandet av våra alster och avhandlingar ta den tid de kräver. Vi avsäger oss flödets stress, idéer om vikt i tidiga debuter och påstådda poänger med stor kvantitet.

Vi kindpussar inte de vi vet att vi borde förakta. Vi är medvetna om att personliga relationer gör det svårare att bemöta någons åsikter. Vi tar således konsekvenserna av vår integritet och aktivt avstånd från personerna vi av nödvändighet måste kritisera, hur trevliga de än är. Minglandet är ett demokratiskt problem.

Vi förstår att det finns mer och mindre korrekta fakta. Vi tror på vikten av vetenskaplig forskning och tydliga avsändare. Tänkande är ett konstruktivt hantverk som kan ta oss någonstans. Allt är inte relativt. Postmodernismen är ovärderlig men aldrig acceptabel som en slutstation.

Vi är medvetna om att en TV-kändis som tar sabbatsår för att skriva en roman inte någonsin kan kallas för författare.

Vi publicerar aldrig för publicerandets skull. Vi sätter oss inte i positioner där vi måste producera på kommando. Vi uttrycker oss bara när vi verkligen uppfattar att vi har något att uttrycka. Vi bidrar inte till bruset.

Vi skriver pedagogiskt i publika sammanhang när eller om vi har något att förmedla till andra än branschfolk. Kotterier, navelskådning och historielösa debatter om vem som har sagt vad på Dramaten överlämnar vi till hågade skenintellektuella. Vår publik är läsarna, inte skribenterna.

Vi är väl medvetna om att etablerad konst och vetenskap i många fall har tillkommit under mecenaters och beställares styrande överseende. Vi använder aldrig detta som försvar för att foga oss efter belönande auktoriteter, utan frågar oss i stället vad gårdagens verkställare hade kunnat åstadkomma utan den sortens begränsning.

Vi vet att denna väg är hård och straffande men vi ser inte hur akademin och kulturen har råd att acceptera underkastelse av något annat än sina egna ideal.

Vi är hellre okända än utsålda.

Vi respekterar konsten.
Vi respekterar tänkandet.
Vi respekterar oss själva.

tisdag 8 maj 2012

NoBorder Stockholm 1May 2012

State and capitalism are failing      
And so must the borders. 
So,
Just doing your job? Bad luck.      
Things can not continue as normal.      
 
Things are going to change.      
And we start with ourselves to recognise our privileges, our capacity and our responsibility 
to reorganise ourselves       
 
We start together with our neighbours 
to recognise our privileges, our capacity and our responsibility 
to reorganise locally       
 
We start with the world 
to recognise our privileges, our capacity and our responsibility 
to reorganise globally 
 
Because      
THINGS CAN NOT CONTINUE AS NORMAL      
 
just doing your job? 
 
We must create a new possibility personally, locally and globally. 
We cannot know what is after state and capitalism. 
But we know we want 
No greed 
No property 
No exploitation 
No war 
No violence 
No privileges 
No exclusion 
No segregation 
No borders      
 
June the 17th you and I will camp 
We will camp for our future 
We will attack the reasons for our sorrows 
to destroy 
to explore 
and to create 
 
to create our future 
You are the future 
You are No Border Camp Stockholm      
 
Join us 
to start our autonomy, as a means of challenging the nation-state system. 
Join us 
To destroy detention centres, Deportation profiteers, the surveillance industry, and frontex 
Join us 
to Challenge State and Capital, and EU-fucking-policy 
Join us 
to Fight Racism and fascism 
Join us 
to Stop Exploitation of Migrant workers 
Join us 
in understanding different perspectives and their practical applicability      
join us 
And Stop people from Just doing their job?       
 
NO BORDERS  NO NATIONS   NO MORE