lördag 16 juli 2011

Stalka ondskan


Stalka ondskan - det är dags att planera vår egen frigivning!

Mentala låsningar, inspärrningar, murar och våld är en del av det samhälle som omsluter oss. Vi lever i en värld där saker som nationaliteter, kön, tvångssteriliseringar och massdeportationer är lag och när vi gör tvärtemot blir vi misshandlade och fängslade. Vi vill sluta vara inspärrade och attackerar därför dem som dagligen spärrar in våra kroppar och tankar.
Anarchopride vill skapa en öppenhet och en trygghet som inte sker på andras bekostnad. Vi kan inte söka politisk förändring tillsammans med dem som andra dagar slår oss, tvångsdeporterar oss med våld, låser in oss och försöker vårda oss till samförstånd. Stalka ondskan, deportera snuten, lås in Migrationsverket, placera försvaret i förvar. Attackera dem som attackerar oss – det är dags att planera vår egen frigivning.


VISST GÖR DET ONT NÄR KNOPPAR BRISTER. VARFÖR SKULLE VÅREN ANNARS TVEKA?


Polisen, Försvarsmakten, Securitas och Migrationsverket kan aldrig vara en del av ett öppet samhälle och uppviglar oss genom sin existens till handling. Med trygghetskontroller, asylprocesser, avslag, övervakning och inlåsningar skapar staten labyrinter med ett oändligt antal väggar men inga vägar ut.


VARFÖR SKULLE ALL VÅR HETA LÄNGTAN BINDAS I DET FRUSNA BITTERBLEKA?


Anarchopride uppmanar dig att dyka upp på Stockholm Prides programpunkter som innefattar Migrationsverket, Polisen, Försvarsmakten eller Securitas och vägra erkänna deras utrymme, ifrågasätta, vittna om deras övergrepp och ge dom onda blickar, för dessa institutioner kan aldrig vara en del av ett öppet samhälle.

http://anarkisterna.com/anarchopride/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar