fredag 30 september 2011

de har inte misslyckats med integrationspolitiken de ha lyckats med segregationspolitiken

de har inte misslyckats med integrationspolitiken
de har lyckats med segregationspolitiken

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/85515

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/85589

de har inte misslyckats med integrationspolitiken
de har lyckats med segregationspolitiken

KAS

torsdag 29 september 2011

News: from Frontex land

Frontex – new customer for the arms industry

Last week the European Parliament voted largely in favour of a
stronger mandate for Frontex, the EU border control agency. One of the
changes is that Frontex is now allowed to buy or lease its own
equipment, such as patrol boats and helicopters. New opportunities for
the defense industry!

Before Frontex was completely depending on EU member states for the
provision of its equipment. While its new European Border Guard Teams
will still consist of national border guards personnel provided by
member states, having its own equipement means Frontex will now be
more independent, with greater freedom to act. Frontex also gets an
additional 24 million euro – on top if its 88,4 million euro budget
for 2011 - to step up maritime surveillance.
The extra funding and the expanded mandate of Frontex come in response
to complaints by member state governments and right-winged politicians
about its alleged inefficiency in stopping migration to Europe, and
the call for strengthening of the EU's external borders.

The increasing militarisation of border security, as well as growing
overlap of defense and security matters – not only in the EU - makes
this a rapidly growing market for the industry. Major profiteers
include European defense company EADS, which provided communication
equipment to both the Bulgarian and Romanian border guards and is
involved in a major Saudi border patrol project. Other well-known
defense companies have also moved into the border security business:
Boeing is building a network of watchtowers to guard the US-Mexican
border, Lockheed Martin has its own Border Enforcement Solutions
Center and Thales is involved in EFFISEC, a border security research
project financed under the EU Seventh Framework Program (FP7).
Now that Frontex can has its own procurement budget, new profit
opportunities arise.

Meanwhile, Frontex operations, and EU asylum policies in general, are
severely criticised by Human Rights Watch (HRW) and Amnesty
International. Just this week HRW launched its new report: 'The EU's
Dirty Hands: Frontex involvement in ill-treatment of migrant detainees
in Greece', in which it states “that Frontex activities in Greece do
not meet the standards set out in the EU’s Charter of Fundamental
Rights, by which Frontex is bound.”

It is very hard to believe that the installation of “a dedicated
fundamental rights officer, to ensure that EU border checks respect
human rights” will change much in this matter. After the vote in the
European Parliament Ska Keller of the Greens said: “The measures
adopted today to improve the guarantee of human rights on Frontex
missions are half-hearted and unconvincing. At least 1,500 people have
already died this year on Europe's borders and, against this
background, it is not acceptable that human rights protection should
be an afterthought for the EU's border agency.”

Frontex' sole purpose is to keep as many refugees out of the EU as
possible, meanwhile disregarding human rights and overlooking the
reasons why people feel the need to escape their home countries. As
German MEP Cornelia Ernst (Die Linke) stated in the debate about the
new Frontex mandate: “We don't need Frontex but a humanized refugee
policy to deal with situations in Africa where people are living in
dire conditions, an asylum system based on solidarity and a new
neighbourhood policy more in tune with our values.”

onsdag 21 september 2011

allt beror på

att vara oberoende innebär egentligen bara att en inte har koll på vad/vem en är beroende av.

Oberoende är relativt, alltså; en kan bara vara oberoende i relation till något/då du gör dig oberoende av något är det alltid en förflyttning av beroende.

måndag 19 september 2011

relationsfri rörlighet

med värnandet av kapitalets fria rörlighet kommer begränsningen av människors fria rörlighet. De verkar inte vara kompatibla.
Varför? kapitalet kan inte verka fritt sålänge människor kan förflytta sig. Människors fria rörlighet tar bort förutsättningen för att kapitalet ska kunna röra sig fritt, eftersom kapital bara kan vara relativt fritt, dvs fritt i relation till människor. Om människor kan förflytta sig dit där de har bäst möjligheter att leva sina liv återställs ordningen att ekonomin finns till för och med människor, och inte tvärt om. "Kaptitalets fria rörlighet" har egentligen inte med geografi att göra, utan är en frihet att inte fördela sig jämnt - att koppla isär värdet från värdeskapandet - vilket också är grunden för alla former av ägande.

Kass

fredag 16 september 2011

Couch surfing

varför Couchsurfing.com ?
varför låta okända människor bo gratis i ditt hem?

-den personliga tillfredställelsen av att ifrågasätta ägande - och arbetslinjen: Att dela med sig till folk som jag inte kan veta har "förtjänat det". att frånta mig (lr kanske snarare inte använda mig av) kontrollen över "mitt". dessutom ett destabiliserande av den geografiska klass gränsen: att få har råd att resa till de rika delarna av världen.
ett sätt att skapa sociala möten och interaktioner som inte bygger på (lr nånsin har haft som förevändning) , befriad från - ekonomiska transaktioner.


Kass

tisdag 13 september 2011

the politically democratic or something like that

"Political government is the government based on nothing but the inter-human/-individual ie social negotiations.
any governing based on kinship or wealth is through this non-political."

this was written while reading J. Rancière* Hatred of Democracy**.
I don't really understand the meaning of it now, but can see a posibility in exchanging "political" with "democratic" , and doing a push for an anarchic understanding of democracy.

KaSs*is coming to Stockholm to talk with the people: http://www.tankeverket.com/wordpress/?attachment_id=641

**I remember thinking I should recommend this book. I got a sample at home if you're interested..

måndag 12 september 2011

vi hänfaller till utöva makt över andra när vi fråntas möjligheten att utöva makt över oss själva - när vi inte har tillgång till att utforma vår individuella och våra gruppers, kollektiviteters gemenskapers tillvaro och verksamhet.
ser det här i både barnslek, och i "vuxnas" ekonomi.


K;ass

onsdag 7 september 2011

Till Polisen:

problemet är inte att ni jagar mördare* och då och då agerar socialarbetare. Problemet är att ni bara jobbar med hämnd, om ni tar fast nån blir inget ogjort – och det står klart för alla som nån gång kollat statistik: att hårdare straff och fler i fängelse inte avskräcker. Problemet är att ni gör det i uniform – att ni inte är socialarbetare, utan moralistiska normstärkande inordnande likriktare.
Problemet är att ni är den borgerliga statens beskyddare, ägandets väktare – er grundläggande funktion och uppgift är att försvara, säkerställa, upprätthålla orättvisor**.

Kass


*detta är (enligt mig lite kryptiskt) något som många ofta nämner som något som legitimerar hela poiskårens existens - vem skulle annars jaga mördare? Jo, det kan en ju undra, men jag ser ingen poäng med att jaga nån som redan har begått ett mord - verkar mer logiskt att arbeta för att mord inte begås, och det verkar ju inte polis vara särskilt bra på.

**ger inte mycket för “rättvisa”, att någon/något kan 'visa' vad som är 'rätt', är ju precis vad idén om polis går ut på. Att ett gäng (hur de än blivit utsedda) har till uppgift att se till så att alla andra gör rätt, I uniform, alltså anonymt - utan ansvar – ständigt hänvisande till en suverän makt som aldrig kommer kunna vara demokratisk.

torsdag 1 september 2011

spekulativ administration - entreprenören

Administration ska finnas till för produktion, inte tvärtom. Vid det omvända uppstår byråkrati, det blir administrationens behov som är styrande, vilket är ett steg ännu längre bort från att: det bör vara människors behov som styr produktionen, inte tvärtom.
Konst, forskning, utbildning (både in- och utlärande), kultur; är nu grundläggande för ekonomin. Detta arbete är det som alla lever genom, men dess utövare erkänns aldrig som ens del i ekonomin. På ett sätt är de inte det. De finns inte representerade på börsen; deras produktion tar hjälp av fantasin - inte av spekulation.
skillnaden däremellan verkar för många ha försvunnit, och jag antar att det är den lilla rest av skillnad som går att se som vår nya entreprenöriella skolplan ska sudda ut. Entreprenören kommer att likställas med konstnären - och därigenom omöjliggöra den senares existens. Om vår existens kommer vi där efter endast kunna spekulera.

KasS