måndag 15 augusti 2011

Marx = anarkist

jag kan inte se hur byråkrater skulle vara bättre än ägare.
Byråkraten liksom ägaren har aldrig arbetarens intresse främst; utan tjänar abstrakta konstruktioner som "marknaden" eller "partiet" där den enda riktningen kan vara en konstant ökande ackumlation av makt. Båda utgår ifrån samma föreställning om att den arbetande behöver lockas, kontrolleras, styras, piskas, övertalas - och detta stämmer, där inte anarki råder.
Marx hävdade ju konsekvent arbetarnas rätt att kontrollera produktionsmedlen. han fick alltså ett å annat rätt. Lite som jesus, fast hann skriva ner en del av sina idéer själv - hjälpte dock inte helt, har ju gjorts en hel del snedvridningar rättfärdigade av hans skrifter.


kass;

torsdag 11 augusti 2011

objektivitet

objektiviteten är den enda osanningen*. men det betyder inte att vi bör undvika objektiva bedömmningar och ställningstaganden. Det är endast via objektivitet (språk) som vi kan gå från individuell subjektivitet till kollektiv subjektivivtet; från individuell upplevelse till gemensam förståelse - när kollektiv upplevelse saknas.

KASs;;*tänkte att jag skulle citera mig själv med ett tidigae blogg inlägg här - men det verkar inte existera. så: den som hävdar objektiv sanning ljuger alltid. ingen kan någonsin ha tillgång till all relevant info, och därmed hävda allmängiltighet. motsatt gäller för mig att ett subjektivt påstående (när det hävdas som sådant) alltid är 'sant', dvs giltigt/bör tas på allvar.

tisdag 9 augusti 2011

creativity is critical

the act of creation is a critique of it's surroundings. Creation is the materialization of desiring something else. Creativity is the realization/actualization of a desire for change.

and, not only is it a critique of today in this above 'abstract' way. it is a direct critique of individualism since creativity can only ever be a collective process. Creativity survives and continues to feed this parasitic system.


kass

måndag 1 augusti 2011

Tillåt mig att begränsa

mvh, staten

Att få tillåtelse blir den störsa begränsningen - varje rättighet vi får utesluter alla andra möjligheter som vi hade

If we are granted permission - we are in the same moment forbidden to do everything else


KASS