onsdag 15 juni 2011

om styre

Ett samhälles eller grupps styresätt (strukturer/procedurer för beslutfattande) är inte mer än en förenings administration, den är sekundär. Det primära är de ingående individernas och kollektiviteternas viljor och begär. hur beslut fattas, hur nånting styrs bör således bestämmas utifrån dessa, inte tvärtom*.

//kass

*så som till exempel politisk vilja/subjektivitet idag formas in i att bara handla om vilket parti som är bäst och därför ska röstas på. istället för att beroende på typ av beslut fatta det på lämpligast sätt av de inblandade/berörda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar