onsdag 15 juni 2011

om systemet*

ordet 'Demokrati' används idag om ett fastställt sätt/form för att regera. Det menas alltså inte ett samhälle som styrs av/tar till vara på allas våra viljor och begär eller ens en "allmänvilja". Politiska beslut som är med i att styr vårt samhälle fattas i strukturer som uteslutit sin egen förändring, ett system som har satt sig över sin egen konstituerande makt (sin grungläggande legitimitet).
och
Det kan tyckas mig som att det borde vara tydligt för varje icke inbiten patriarkal, rasitisk reaktionär - att det inte är ett väl fungernade system.

Kass

*kan vid uttryckt intresse även uttala sig om 'System bolaget'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar