måndag 28 september 2009

Konceptuell konst är den enda konstarten som inte är experimentell

om konceptet är klart och följs fullt ut, allt är tänkt på, onödiggör framförandet/presentationen för publiken, det finns då inte uttrymme för överraskningar, den ovissa utgången som karaktäriserar ett experiment, är frånvarande. eftersom idén/konceptet står självt, och ett eventuellt framförande egentligen inte är en del konstverket.

detta förutsätter såklart en vetenskaplig definition av 'experiment', som inkluderar en hypotes och ett mätbart resultat...

. K,ass

go

Nechayev's Catechism of a Revolutionist*
är/kan vara en revolutionär katalysator
men har inget revolutionärt innehåll.

,Kass*http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSnechayev.htm

söndag 27 september 2009

fredag 25 september 2009

det logiskas skenbara paradox

What neoliberalism supported in the long run was not the free market, but monopoly. While the market was idealised as a free space where knowledges, expertise and creativity meet, reality showed that the big groups of command operate in a way that is far from being libertarian, but instead introduces technological automatisms, imposing itself with the power of the media or money, and finally shamelessly robbing the mass of share holders and cognitive labour.

/Franco Berardi Bifo, on Autonomy

facebook kommentar av Bismilla Guerilla:
Every idealized value is not current value, otherwise it wouldn't be idealized but present, common and widespread. Whenever an idea is insisted upon as somebody's invention, as long as there is someone who claims the copyright - it is controlled and monopolized in some way. Common sense, rationality, even humanity are monopolized by some smart asses and their national institutions simply because they print and publish more books on that topic than others who consider it natural and common. In other words> I may find a source of water in the mountains, and let you all use it for free as long as you call that source and that water by my name. The question is> am I such a generous person, or I am just another narcissistic mythomaniac after all.

måndag 21 september 2009

konservering

en liten moderat ställningstagande summering. notera att det nästlar sig in några 'ja' på slutet, antar att det 'nya arbetarpartiet' har övergivit konservatismen. blivit radikalkapitalister! :) wohoo

SE BARA VAD MODERATERNA EGENTLIGEN HAR TYCKT!!
1904 – 1918
Nej till allmän rösträtt.
1916
Nej till allmän olycksförsäkring.
1919
Nej till kvinnlig rösträtt.
1921
Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
1923
Nej till åtta timmars arbetsdag.
Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
1927
Nej till folkskolereform.
1931
Nej till sjukkassan.
1933
Nej till beredskapsarbete.
1934
Nej till a-kassa.
1935
Nej till höjda folkpensioner.
1938
Nej till två veckors semester.
1941
Nej till sänkt rösträttsålder.
1946
Nej till fria skolmåltider.
1946
Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.
1947
Nej till allmänna barnbidrag.
1951
Nej till tre veckors semester.
1953
Nej till fri sjukvård.
1959
Nej till ATP.
1960-talet
Ja till apartheid.
Moderaterna tog avstånd från alla sanktioner mot
Apartheidregimen i Sydafrika och var emot det
Svenska stödet till ANC

1963
Nej till fyra veckors semester.
1970
Nej till 40-timmars arbetsvecka.
1973
Nej till möjligheten till
pensionering vid 63.
1974
Nej till fri abort.
1976
Nej till femte semesterveckan.
1983
Nej till löntagarfonderna.
1994
Nej till partnerskapslag för homosexuella.
2003
Ja till Irakkriget.
2004
Ja till sänkt a-kassa.
Ja till sänkt sjukpenning.
2006
Nej till gröna jobb.
2006
Nej till sex timmars arbetsdag.
2006
Nej till upprustning av offentliga sektorn.
2006
Nej till höjd ersättning för a-kassan.
2006
Ja till sänkt a-kasse ersättning.
2006
Nej till höjd sjukersättning.
2007
Ja till sänkt sjukersättning.

söndag 20 september 2009

den goda människa - har, moral? - är född på/av B.B.

Precis som för tvåhundra år sedan har vi en samhällsordning i vilken praktiskt taget alla nivåer, om än på en mängd olika sätt, hänvisar till moraliska principer, inte genom att leva ett moraliskt liv, men genom att leva av moralism.
B. Brecht

Resistanbul!

Vi måste sluta låtsas att den popularitet som politiskt engagerad konst åtnjuter på museer, i konsttidskrifter och på marknader de senaste åren har något alls att göra med att förändra världen. Vi måste sluta låtsas att risktagande i en konstlokal, att spränga gränser för form, att inte lyda kulturens konventioner, och att göra konst som handlar om politik gör någon skillnad. Vi måste sluta låtsas att konst är ett fristående utrymme, fristående från en våv av kapital och makt. Det är dags för konstnärer att bli osynliiga. Att upplösas tillbaka in i livet.

Resistanbul, i ett öppet brev till Istanbulbiennalen

onsdag 16 september 2009

systemfel

vi skyller gärna på Islam när kvinnor blir slagna i Saudi Arabien, eller bögar stenade i Iran
vi skyller på nazismen för att tyskar förföljde och mördade judar
vi skyller på gammaldags stamhierarkier och primitv folktro, för att hiv sprids i afrika

men när skit sker på hemmaplan, i nutid, skyller vi på galna individer

måndag 14 september 2009

ingen utomparlamentarisk höger på våra gator!

den utomparlamentariska högerns pr-byrå Svenskt näringsliv, har mer pengar att röra sig med än samtiliga politiska partier tillsammans. är det teckan på fungerande demokrati?

när det talas om att vi lever i en demokrati, vi får ju gå å rösta numera lite mer än vart fjärde år, så tas aldrig frågan om hur mycket som faktist styrs från parlamentet upp.

frågan om hur mycket en valsedel betyder, debatteras. att det bara finns sju alternativ som ger parlamentariskt inflytande är en manifestation av enkelspårighet. debatten har också klarlagt att eftersom dessa sju inte har något som helst ansvar att följa utfästa vallöften är valsedeln i praktiken värdelös, om du inte personligen känner nån som du kan 'kryssa', eller är medlem i ett av partierna (se inte det här som en uppmaning att gå med i partier då det är en handling som garanterar idémässig likström).

en fråga som dock inte tas upp är som ovan nämnt parlamentets egentliga makt. den tas inte upp därför att den skulle omkullkasta legitimiteten av hela 'vårt' system. den debatteras bitvis i förhållande till EU, genom diskussioner kring hur mycket makt respektive parlament (EU- /de nationella parlamenten) ska förfoga över. m,an debaterar altså makt fördelningen mellan parlament men inte om de faktist har nån makt att fördela.

Att hävda att vi har folkstyre är i bästafall naivt. när den absolut största delen av all aktiv makt ligger i kapital, förvaltas av extremhierarkiska kapitalistiska strukturer, helt utan insyn eller, nånstansifrån, krav på demokrati.


/kass.

söndag 13 september 2009

nyspråk

De fem största vårdbolagen i sverige gjorde under 2008 en vinst på 3mijlarder kronor. I statligt ägda företag kallas att betala ut skattepengar till privatpersoner: korruption.

fredag 11 september 2009

Lovemix

Makten åt helvete!

No borders
No boredom


Konceptuell konst är den enda konstarten som inte är experimentel

det färdigarbetade konceptet omintetgör överraskningar. ett experiment har ett icke bestämt resultat, endast en hypotes.

torsdag 10 september 2009

jag vill va en handels fara

Ja tänker va en smhällsfara
så länge mitt folk är en handelsvara

/max Peezay

tisdag 8 september 2009

här ska ANCas igen

I det nya "fria" sydafrika, bryter ANC sina löften om fri tillgång till vatten för alla, och installerar för-betal system i fattiga områden.
Barn har skadats och dött av bränder som inte kunde släckas för att familjen hade slut på "vatten-kredit".
Sydafrika gjorde sig av med apartaheid men blev på prackade kapitalism istället.
aktivister tar än en gång tag i saken och tänker slänga av sig makt elitens förtryck:

http://frictionfilms.blip.tv/

kASS'

Trot eller ej

A slave owner who through cunning and violance schackles a slave in chains,
and a slave who through cunning or violance breaks the chains -
let not the contemptible eunuchs tell us that they are equals before a court of morality!
/Leon Trotsky

torsdag 3 september 2009

fin(-)radio!

http://anarkisterna.com/ljud/program3.mp3

byråkraten

Att hindra andra från att leva
är en sysselsättning som fyller många liv

onsdag 2 september 2009

ADABTS

Eu har nu givit 1,4 miljarder euro till ett "forskningsprojekt" som ska fixa "automatic detection of abnormal human behavior" " to facilitate protection /.../against terrorism, crime, and riots" nån som känner sig över...vakad? hur normal är du? förresten, så kommer de ändå inte få några utslag på sina detektorer, eftersom "terrorism och upplopp" bör ses som logiska och helt normala företeelser i deras Orwellska byggeADABTS will create models of behaviour that can
be used to describe behaviours to be detected
and how they can be observed. Such models
will enable the prediction of the evolution
of behaviour, so that potentially threatening
behaviour can be detected as it unfolds, thus
enabling pro-active surveillance. In order to
detect behaviour defi ned by these models,