torsdag 15 juli 2010

"politics has turned into only handling the distribution of goods"

"politics is everywhere - everything has a politicality"


Det har satts en prislapp på allt - allting blir tillskrivet ett marknadsvärde*.
det finns dock en samtida strävan att hävda att allt är politiskt/har en politisk dimension.
kombinerat: politiken nästlar sig in överallt, men handlar samtidigt enbart om fördelning av varor eftersom varje aspekt av vår tillvaro idag (kan) sälj(a)s som en vara.

vi kan endast konsumera Faucault's biopolitik, den subversiva potentialen måste erövras

K:ASS,,


*(bytesvärde, för er(oss?) marxister)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar