söndag 20 september 2009

Resistanbul!

Vi måste sluta låtsas att den popularitet som politiskt engagerad konst åtnjuter på museer, i konsttidskrifter och på marknader de senaste åren har något alls att göra med att förändra världen. Vi måste sluta låtsas att risktagande i en konstlokal, att spränga gränser för form, att inte lyda kulturens konventioner, och att göra konst som handlar om politik gör någon skillnad. Vi måste sluta låtsas att konst är ett fristående utrymme, fristående från en våv av kapital och makt. Det är dags för konstnärer att bli osynliiga. Att upplösas tillbaka in i livet.

Resistanbul, i ett öppet brev till Istanbulbiennalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar