måndag 14 september 2009

ingen utomparlamentarisk höger på våra gator!

den utomparlamentariska högerns pr-byrå Svenskt näringsliv, har mer pengar att röra sig med än samtiliga politiska partier tillsammans. är det teckan på fungerande demokrati?

när det talas om att vi lever i en demokrati, vi får ju gå å rösta numera lite mer än vart fjärde år, så tas aldrig frågan om hur mycket som faktist styrs från parlamentet upp.

frågan om hur mycket en valsedel betyder, debatteras. att det bara finns sju alternativ som ger parlamentariskt inflytande är en manifestation av enkelspårighet. debatten har också klarlagt att eftersom dessa sju inte har något som helst ansvar att följa utfästa vallöften är valsedeln i praktiken värdelös, om du inte personligen känner nån som du kan 'kryssa', eller är medlem i ett av partierna (se inte det här som en uppmaning att gå med i partier då det är en handling som garanterar idémässig likström).

en fråga som dock inte tas upp är som ovan nämnt parlamentets egentliga makt. den tas inte upp därför att den skulle omkullkasta legitimiteten av hela 'vårt' system. den debatteras bitvis i förhållande till EU, genom diskussioner kring hur mycket makt respektive parlament (EU- /de nationella parlamenten) ska förfoga över. m,an debaterar altså makt fördelningen mellan parlament men inte om de faktist har nån makt att fördela.

Att hävda att vi har folkstyre är i bästafall naivt. när den absolut största delen av all aktiv makt ligger i kapital, förvaltas av extremhierarkiska kapitalistiska strukturer, helt utan insyn eller, nånstansifrån, krav på demokrati.


/kass.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar