söndag 20 september 2009

den goda människa - har, moral? - är född på/av B.B.

Precis som för tvåhundra år sedan har vi en samhällsordning i vilken praktiskt taget alla nivåer, om än på en mängd olika sätt, hänvisar till moraliska principer, inte genom att leva ett moraliskt liv, men genom att leva av moralism.
B. Brecht

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar