torsdag 19 september 2013

Om Napoleon sade fru Fryxell:

"Det var modern som i sonen* ingöt avsky för tyranner och krigarkungar; om Napoleon sade fru Fryxell, enligt vad han själv berättar: "Jag önskar att han till straff för sitt slaktande finge ligga i barnsäng för hvar och en menniska, som för hans skull blifvit ihjälskjuten" (A. Fryxell: Min historias historia)"
ur Vilhelm Mobergs, Min Svenska historia - Berättad för folket

en feministisk skärseld månne?

kaSs

*Anders Fryxell, som enligt Moberg i sitt historieskrivande: "rensade ut fyra dominerande drag ur äldre svensk-nationell historieskrivning: 1. Ultrarojalismen. 2. Ultrapatriotismen. 3. Ultraheroismen. 4. Den historiska kasuistiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar