söndag 25 augusti 2013

T.I.N.A gammal skåpmat och nationalekonomi är en sekt*.


Ekonomerna förfar på ett säreget sätt. Det finns för de endast två slag av institutioner, konstlade och naturliga. Feodalismens institutioner är konstlade, bourgeoisins naturliga. De liknar i detta avseende också teologerna, som också skiljer på två slags religioner. Varje religion, som inte är deras egen, är en uppfinning av människorna, medan deras egen religion är en uppenbarelse av Gud. När ekonomerna säger att de nuvarande förhållandena - de borgerliga produktionsförhållandena - är nturliga vill de därmed låta förstå att det är förhållanden, i vilka rikedomsalstringen och produktivkraternas utveckling sker i enlighet med naturlagarna**. På så sätt är dessa förhållanden själva av tidens inflytande oavhängiga naturlagar. De är eviga lagar, som alltid måste styra samhället. På så sätt har det funnits en historia, men det finns inte längre någon;...
K Marx*** ur Filosofins Elände****/kass

*en skulle kunna tro att det är en 'klubb för inbördes beundran' men det handlar snrare om inbördes bekräftelse till den grad att de hävdar att inget annat finns.

**tex. tyngdlage, eller lagen om att allting går i riktning mot mer och mer oordning - faller sönder mot kaos; det kan ju ifs sägas stämma under kapitalismen/ men motsägs av den liberala världsbilden med ständig utveckling tillväxt och ordning.,

***utnämnd till historiens fjärde mest provocerande pojkvän***** av Liv Strömkvist bl.a. för att ha haft hembiträde som han utnyttjade sexuell samtidigt som han tog åt sig äran för saker som hans i sjukdom sängliggande hustru, Jenny Marx, skrev - t.ex. det kommunistiska manifestet

****Hela boken e som en lång extremt spydig blogg-rant till diss av Proudhons "Eländets Filosofi"

*****http://www.alskadedumburk.se/2007/07/historiens-mest-provocerande-pojkvnner.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar