fredag 7 december 2012

kass cirkulerar bland bloggar - helt gränslöst

som svar på: http://www.flyktingbloggen.org/2012/12/varfor-gar-det-inte-att-infora-fri-invandring/#comment-2869

Tycker att argumenten ovan presenterade i inlägget För öppna gränser är i stort sätt övertygande, men skulle vilja förstärka den sista punkten. 6. Det med att invandring skulle pressa lönerna är inte riktit. Snarare är det gränserna som pressar lönerna då: a) migrantarbetare (med eller utan ‘papper’) antingen inte har rätt att organisera sig fackligt/de nationella facken inte har gjort upp med sin interna rasism och inte vill organisera dessa, b) arbetare i olika länder, instängda bakom respektive gränser, sätts att konkurrera med varandra – ”Sverige måste vara konkurrenskraftigt”, istället för att gemensamt kunna sätta krav gentemot kapital/arbetsköpare. Gränserna är alltså i sig viktiga för att upprätthålla snedfördelningen av resurser inte bara mellan olika delar av världen utan också inom olika länders gränser. Att organisera sig nationellt blir i slutändan (vilket vi kan se nu i diverse västländer) att skjuta sig själva i fötterna då kapital kan utnyttja situationen genom att dra någon annanstans. Skyddet som statens gränser erbjuder blir därmed en loop som ger att vi behöver mer skydd – ett cirkelargument, så att säga.

Det går inte att införa fri invandring, därför att det vore dåligt för Sverige - so be it.

läs gärna mer på: http://www.noborderstockholm.org/text/why-you-should-join-and-how-struggles-connect-in-the-noborder-camp/

KaSS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar