torsdag 21 januari 2010

Kritik mot Stockholmsprogrammet

· Frontex kommer få ökade resurser. Europas gränser kommer därmed bli mer militariserade och hårdare bevakade. Det är redan extremt svårt för asylsökande att ta sig in, nu kommer det bli värre.· Man blandar medvetet samman kriminalitet med migration. Det märks tydligt i programmet, till exempel genom att man säger att det handlar om ”inre och yttre säkerhet” och sedan sammankopplar detta med migration och asylfrågor. Personuppgifter om asylsökande kommer nu att finnas hos EU:s polisiära myndigheters register, t.ex. EuroPOL. Förut särskiljdes register för kriminella och asylsökande, nu kommer man samköra dessa. Alltså misstänkliggörs människor och tas för eventuella brottslingar endast pga. att de sökt asyl.· I Stockholmsprogrammet finns ett hycklade och en dubbelhet inför behovet av migration. Å ena sidan är man tydlig med att man behöver arbetskraft till EU, å andra sidan läggs mycket resurser på att hålla asylsökande utanför, genom tex hårdare inre och yttre gränsbevakning. Med andra ord, EU ska själva kunna styra över migrationen och välja ut vilka människor/arbetare man vill ha. Nämligen de som blir lönsamma.· ”Cirkulär migration” är en ofta förekommande fras i Stockholmsprogrammet. Det visar på att man vill ha folk som kommer hit och jobbar och sedan åker tillbaka. Detta gör att EU alltid har tillgång till ny och frisk arbetskraft men aldrig behöver bli skyldigt att betala ut pensioner eller ta hand om personen om den blir sjuk.· I Stockholmsprogrammet pratar man om partnerskap med transitländerna (dvs. länder som många asylsökande har som sista anhalt innan de kommer in i EU, t.ex. Marocko och Libyen). Men det enda som parterskapet verkar innebära är att man tvingar dessa länder att ta tillbaka asylsökande som man inte vill ha och bevaka sina gränser hårdare. När man pratar om att man hjälper dessa länder att bygga upp sin infrastruktur har det hittills rört sig om att införa radarsystem som ska göra det lättare för Libyska myndigheter att upptäcka båtflyktingar.· Man pratar också mycket om utökat samarbete mellan EU-länder när det gäller migration. Men samarbetet handlar inte om att t.ex. Sverige borde ta emot asylsökande som först kommit till Spanien eller Italien, vilket ju är vanligast. Det handlar i stället om att samköra deportationsplan eller att skicka svenska militärer till att arbeta med Frontex.· 40'000'000 från EU:s biståndsbudget kommer nu gå till övervakning av asylsökande via EuroDAC.


Ingen Människa är Illegal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar