måndag 29 juni 2009

inte genmensamt

Gemenskap kan/får/bör/ska inte bygga på utifrån bestämbara karaktäristika utan;
på kunskap om varandra, gemensamma erfarenheter/upplevelser och därmed referenser eller gemensamma strävanden/mål.

Genmenskap är en illusion

*Kass

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar