tisdag 21 december 2010

Strompalaset

Leftovers. New Beginnings. Together and apart.Braveheart. Exakt när trupperna störtar samman. Hundratals soldater på rad kolliderar.
Talar om cluster. När flera rörelser, melodier läggs i lager på lager tills de uppfattas som brus. 


Natur och kultur. Går inte att skilja åt. Människans kultur är människans natur. Vi är kroppar som behöver vatten, värme, föda. Vi är kroppar som parar oss, dör och blir till jord.

Vi bearbetar naturen, vi bygger hus av trä och stenar. Vi tänker, vi skapar system och regler. Vi söker enkelhet och ordning, kan dra logiska slutsatser. Vi bryter all ordning, krossar alla makter och skapar ständigt en ogripbar komplexitet. Det ligger i vår natur.

Vi dör, vi ruttnar och husen får mögelskador, stammar måste bytas och insekter kryper ständigt in. Spindlar lägger nät, vår mat ruttnar hur mycket vi än städar och skrubbar. Gränsen är svår att hålla, för egentligen finns där ingen gräns.

Allt glider samman. Allt är i förändring. Allt går att ändra. Allt går att ifrågasätta. Allt är i rörelse. Ingenting är evigt. Ingenting består.

Vi har olika behov. Har olika tankar. Vi vill förändra på olika sätt. Vi kommer aldrig att mötas. Vi är olika. Vi kommer aldrig att bli lika. Vi kommer aldrig att förstå varandra. Vi har inga behov, känslor eller tro där vi alla är lika. Vi kommer aldrig att vara överens. Absolut inte om allt. Och aldrig under någon längre tid.

Allt är olikt, allt glider samman. Vi är en våg som kastas mot strand och klippor.
Du. Jag. Vi glider ihop. Då. Nu. Glider ihop. Form. Tanke. Glider ihop.

Så. Här måste det börja. Nu kan det börja.STORMPALATSET - Skulptur, film, måleri, text och musik kolliderar samman.

Angela Duran Jofré, Linda Jansson, Samuel Ottosson Sander, Christoffer Paues, Maria Svensson, Jakob Staberg och Robin Spurrier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar