fredag 29 oktober 2010

en svensk tiger

Rasism
> handlar idag inte om en "folklig rädsla för det främmande"
> utan är snarare en direkt produkt av de senaste årens förda
> politik. De har satt en dagordning där det bästa du kan göra
> för dig själv är att slå ut någon annan.
> För att vi inte bara ska skita i de etablerade partierna när
> de genom utförsäljningar och fundamentalistisk tro på
> marknaden frånsäger sig ansvaret för ekonomin, så utövas
> istället makt genom att definiera vem som är produktiv, och
> vem som är i utanförskap – om du är en belastning eller duktig.
Denna taktik
> manifesteras i åtgärder mot en allt osäkrare tillvaro för alla
> som inte kan leva av sitt ägande. En privatisering av trygghet som
> inte längre blir allmän och gemensam, utan privat och individuell,
> men har som funktion att den gör oss än mer beroende av att inkluderas
> i statens definition av svenskhet – av vem som är delaktig och bidrar.
> Det blir alltså i fastställandet av vem som är svensk som staten utövar
> sin makt.
Ingen får
> sticka ut, vi blir mer och mer övervakade, vi förväntas vara mer och mer
> lydiga såväl i skolan som på arbetsmarknaden. För en svensk tiger


kASS,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar