måndag 17 augusti 2009

mer från Abakus - ett stycke som jag mer helhjärtat står bakom

Många anarkister inom anti-globaliseringsrörelsen agerar på en nationell nivå och tror att Clastres "samhälle mot staten" kan tolkas som "staten mot kapitalet". De verkar se det som att kapitalet håller på att bli "rent" och separerar sig från staten, och som ett uttryck för den rådande pessimismen, så uppfattar de staten som något som skyddar olika kulturer mot den globala kapitalismen. Men som vi diskuterade i vårt stycke om värde, så kan det inte finnas någon kapitalism utan transcendenta organisationer – såsom staten – som försvarar privategendomen. Staten i någon form är ett villkor för kapitalismens existens och fortlevnad. Därför kan kapitalismen aldrig frigöra sig själv från staten och samtidigt fortsätta att reproducera sig. Självklart är de transcendenta institutioner som möjliggör kapitalismens reproduktion inte statiska, utan i konstant förändring.


ur Killing King Abakus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar