onsdag 15 juli 2009

från denne Flink..

ALLTING BLIR LÄTTARE MED BIL

"Allting blir lättare med bil" är bilbranschens nygamla slogan - oerhört intelligent. Tänk bara:

Att ta död på en människa blir ofantligt mycket lättare med bil - ytterst få människor är annars beredda att ta livet av någon medmänniska. Av samma skäl blir det mycket lättare att riskera livet på folk.

Att slippa bygga ut järnvägen blir lättare med bil. Hur skulle man annars klara sig utan järnvägen?

Att tänka blir lättare med bil. Alla tvivel kör man bort - jag måste ha bil, alltså behöver jag inte tänka över om det är rätt att köra omkring bland människor med ett ton i hundra kilometer i timmen och släppa ut just de kemikalier som hotar både det livsavgörande klimatet och det livsviktiga ozonskiktet.

Att fortsätta som man alltid gjort utan att behöva bry sig om vad som händer i verkligheten blir lättare med bil.

Att kunna låtsas att det inte går att klara sig utan bil blir inte bara lättare, det förutsätter helt enkelt att man har bil.

Att annonsera blir lättare med bil. Bilbranschen har obegränsade resurser att föra fram sitt budskap och sina särintressen, medan miljöaktivister och trafiksäkerhetsvänner har mycket svårt att få föra fram sitt budskap. Och samhället använder inte några av sina resurser för att föra fram fakta och allmänintressen.

Men det är förstås lite överdrivet att säga att allting blir lättare med bil. Att andas blir naturligtvis inte lättare med bil. Att överleva i trafiken är självfallet lättare utan bilar. Och att överleva mer än några år på den här planeten är faktiskt inte möjligt med bil - så länge den ser ut och används som i dag. Men man måste ju prioritera.

Fredrik Flink 2000-05-20

Kass vet fortfarande inte vem det här är, men vågar sig på att sprida hens alster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar